Obavijest proizvođačima krumpira 24.07.2014.

Velika količina kiše uz povoljne temperature pogoduju širenju plamenjače (Phytophtora infestans ) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) na krumpiru.  

Usjeve je potrebno tretirati primjenom jednog od fungicida:

Acrobat MZ, Acrobat MZ WG (dimetomorf; 2 kg/ha; K- 14 dana; dozvoljeno najviše pet tretiranja u vegetacijskoj sezoni)

Revus, Pergado MZ (mendipropamid; plamenjača; K-7 dana; dozvoljena su najviše tri tretiranja u vegetacijskoj sezoni)

Shirlan 500 SC, Sheila; Shakal 500 SC (fluazinam; plamenjača; K-7 dana; dozvoljeno najviše šest tretiranja u vegetacijskoj sezoni)

Melody duo WP 66,75 (iprovalikarb, 3 kg/ha; dozvoljeno najviše šest tretiranja u vegetacijskoj sezoni)

Signum (boskalid; koncentrična pjegavost; 0,25 kg/ha)

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis