Obavijest proizvođačima rajčice 22.07.2014.

Stalne oborine uz visoke temperature pogoduju razvoju bolesti na rajčici. Ovisno o periodu do berbe odabrati fungicid za zaštitu od plamenjače (Phytophtora infestans), koncentrične pjegavosti (Alternaria solani), sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum).

Za zaštitu od plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) koristiti jedan od fungicida:

Electis WG (zoksamid, K- 7 dana)

Ranman 400 SC; Ranman top (ciazofamid, K-3 dana; samo plamenjača).

Zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) provesti primjenom jednog od fungicida:

Teldor SC 500 (fenheksamid, K- 3 dana, najviše tri tretiranja u vegetaciji)

Switch 62,5 WG (fludioksonil, K- 3 dana, najviše tri tretiranja u vegetaciji)

Signum WG (boskalid, siva plijesan, pepelnica, K- 3 dana; dozvoljena najviše tri tretiranja u vegetaciji).

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis