Obavijest proizvođačima jabuka! 21.07.2014.

Najavljene oborine tijekom narednih dana stvoriti će uvjete za razvoj sekundarnih infekcija uzročnikom čađave krastavosti ( Venturia inaequalis). Za preventivnu zaštitu od navedenog uzročnika u ljetnom periodu moguće je koristiti jedan od pripravaka na osnovi : kaptana , ditianona, mankozeba , metirama , dodina ili ciprodinila ilipripravke na osnovi strobilurina : Stroby WG, Tercel ,Zato 50 WG, Zato Plus, Nativo 75 WG  koji će ujedno djelovati i na uzročnika pepelnice (Podosphaera leucotricha) . Zaštita od pepelnice moguća je i jednim od pripravaka: Crystal ili Domark 40 E.

  Let jabučnog savijača (Cydia pomonella ) traje i dalje te je uputno napraviti zaštitu ako je od zadnjeg  tretiranja prošlo više od 12 dana. Suzbijanje navedenog štetnika moguće je napraviti jednim od navedenih pripravaka : Pyrinex 250 ME, Avaunt 15 SC, Affirm, Calypso SC 480, Mospilan SC, Coragen 20 SC.

Vremenske prilike pogoduju razvoju lisnih uši i crvenog pauka. Upućujemo voćare da redovito pregledavaju nasade na prisutnost navedenih štetnika te da po potrebi primjene insekticid sukladno registraciji.

Prilikom odabira pripravka voditi računa da se odabere ona aktivna tvar koja je najmanje puta korištena tijekom vegetacije.

Zaštitu obaviti  za mirna vremena prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis