Obavijest maslinarima 21.07.2014.

Upozoravamo maslinare da je pregledom kontrolnih punktova na području  Splitsko-dalmatinske županije (Kaštela,Marina-Vrsine,Vis,Brač,Hvar,Omiš,Makarska),zabilježen pojačan let maslinove muhe (Bactrocera oleae). 

Na brojnost i razvoj ovog ekonomski najvažnijeg štetnika masline utječu vrlo povoljni vremenski uvjeti. Stoga preporučujemo mjere zaštite uporabom metode zatrovanih mamaca koja ima najbolji učinak ako se provodi na širem području te u početku ostvarivanja zaraze, odnosno polaganja jaja.

Mamci se pripremaju tako da se na 10 l vode doda 1 dcl hidroliziranog proteina (Buminal)  te 10-15- ml insekticida na osnovi dimetoata (Chromgor 40,Perfekthion,Zagor,Rogor 40).Tretira se jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak 1-2 dcl škropiva,uz ponavljanje svakih 10-12 dana ili ranije ukoliko dođe do ispiranja kišom.

Kao gotovi mamac koristi se Eco trap ili pripravak Succes bait (spinosad sa atraktantom) koji su dozvoljeni u sustavu ekološke proizvodnje.

Ukoliko je pregledom plodova ustanovljena zaraza na 10-15 % plodova ,opravdana je uporaba insekticida na osnovi dimetoata, tretiranjem cijele krošnje.

Maslinarima savjetujemo pregled plodova maslina i na pojavu šteta od maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) (crni plodići ,više svježih uboda u obliku malih crnih točkica) ,kao i redoviti vizualni pregled  metodom otresanja grana na bijelu podlogu, u ranim jutarnjim satima.

Najugroženiji su maslinici na kamenitim područjima, uz gomile  te  sorte sitnijeg ploda.

 I za ovog štetnika su učinkovita sredstva na osnovi dimetoata (Rogor 40) ,kao  i fosmeta (Imidan 50 WP –registracija važi do 29. srpnja 2014.)

Maslinari  uključeni u ekološki i integrirani sustav proizvodnje navedena sredstva ne smiju koristiti ,nego se  mogu primijeniti samo u konvencionalnom sustavu proizvodnje.

Sredstva koristiti prema uputama proizvođača, voditi  evidenciju o primjeni SZB te praznu ambalažu propisno zbrinuti.

mr sci. Ivana Župić
E-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis