Obavijest vinogradarima 18.07.2014.

Preporučuje se vinogradarima da i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata: Galben C, Baldo C, Forum star, Ridomil gold plus, Mildicut, Acrobat MZ, Acrobat MZ WG  ili neki drugi preparat. 

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata Talendo EC, Falcon 460 EC, Postalon 90 SC, Collis ili neki drugi preparat koji se nije koristio više od 3 puta tijekom sezone.

Svi navedeni preparati dozvoljeni su i u integriranoj proizvodnji!

Zbog vrlo visokih temperatura zaštitu obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima !

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis