Obavijest voćarima 15.07.2014.

U uvjetima promjenjivog i nestabilnog vremena potrebno je ponovno provesti zaštitu jabuka i krušaka od fuzikladija jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina), budući da plodovi mogu biti zaraženi sve do berbe. Koristite preventivne pripravke, kao što su Polyram DF, Dithane DG Neotec,Dithane M-45, Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Stoper. Pri tome treba voditi o ograničenjima u vezi broja tretiranja pojedinim pripravkom, a koja su propisana Tehnološkim smjernicama za integrirani proizvodnju.

U dijelovima županije koji su jučer pogođeni tučom, savjetujemo upotrebu pripravaka na bazi kaptana (Stoper, Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Captan WP 50).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i fuzikladija mogu se koristiti: Zato plus WG, Zato WG 50, Stroby DF ili Bellis DF.

U nasadima gdje je pepelnica jače izražena potrebno je primijeniti Crystal, Domark 40 ME ili Nativo 75 WG. Zaražene izboje mehanički odstranjivati i uništavati.

 Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) može se koristiti npr. Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Pyrinex 250, Affirm, Coragen 20.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. (Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis