Obavijest maslinarima 14.07.2014.

Protekli tjedan na području Dubrovačko-neretvanske županije počeo je intenzivan ulov maslinine muhe (Bactrocera oleae) na feromonske lovke. Obzirom da vremenske prilike pogoduju razvoju ovog štetnika potrebno je započeti s  mjerama preventivne zaštite metodom zatrovanih mamaca .

Kao gotov mamac moguće je koristiti Eco trap ili pripravak Succes bait (spinosad +atraktant) koji su dozvoljeni u sustavu ekološke proizvodnje. Metoda zatrovanih mamaca ima najbolji učinak ako se provodi na širem području.

Tretiranje cijele krošnje opravdano je u slučaju da je napadnuto 10-15 % plodova i za tu namjenu registrirani su pripravci na osnovi dimetoata (Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Ritam, Zagor)

Upozoravamo maslinare na pojačan intenzitet pojave  maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) ovisno o lokalitetima osobito u maslinicima i na položajima gdje nije provedena zaštita protiv druge generacije maslininog moljca. Upućujemo maslinare da redovito pregledavaju maslinike na prisutnost navedenog štetnika (metoda otresanja na bijelu podlogu ili pregledom plodića –c rni ubodi ili točkice) te po potrebi primjene insekticid.

Dozvolu za suzbijanje maslininog svrdlaša u RH ima pripravak na osnovi aktivne tvari dimetoata: Rogor 40 i pripravak na osnovi aktivne tvari fosmeta: Imidan 50 WP.

Zaštitu obaviti za mirna vremena prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis