Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 11.07.2014.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana, tijekom kojih smo zabilježili uglavnom iznadprosječno kišovito, vrlo sparno i toplo meteorološko razdoblje.

Tablica 1. Količina oborina i dužina zadržavanja vlage (vlaženje lišća) na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom prvih 11 dana mjeseca srpnja o.g. (1.-11.07. 2014. do 6.00 sati ujutro):

Lokalitet
Količina oborina (mm)
Vlaženje lišća (min)
Trnovčak
41,8
3.655
Novakovec
38,4
3.585
Belica
71,0
4.540
Orehovica
51,6
5.400
Donji Pustakovec
41,6
2.270
 

Najviše kiše pada u posljednja četiri dana (od 8.-11. srpnja o.g.), pa je ukupno u prvoj dekadi mjeseca srpnja o.g. na lokalitetima u središnjem dijelu Međimurja je palo između 38,4 mm (Novakovec uz rijeku Muru) ili 51,6 mm (Orehovica uz rijeku Dravu) do 71,0 mm (Belica). Na zapadnom lokalitetu Međimurja u tom je razdoblju palo 41,8 mm kiše (Trnovčak), a na istočnom dijelu 41,6 mm (Donji Pustakovec).

U nareda dva dana očekujemo nešto stabilnije razdoblje, pa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo obaviti usmjerene mjere zaštite od štetnih organizama.

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, toplina i sparina pogodovat će u narednih 50-tak dana sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera). Od početka mjeseca srpnja traje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju kemijski tretirati.

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. idared, jonagold, jonagored, zlatni i crveni delišes, braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju krastavost (Venturia), smeđu trulež (Monilinia), sivu plijesan (Botrytis) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Dodine ili Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Dithane DG Neotec (K=21 dan) ili Polyram DF(K=28 dana); Stroby DF (K=35 dana), Nativo WG (K=14 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*).

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini 2-3 kg/ha. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x.

O karenci naročito voditi računan na sortama gala i elstar, čiji početak berbe moguće očekujemo u drugoj polovici kolovoza o.g.

Tablica 2. Izbor pripravaka za ljetne i završne zaštite jabuke u integriranoj proizvodnji:

Djelatne tvari

Učinkovitost na bolesti

Karenca (dani)

Broj tretiranja u sezoni

krastavost
pepelnica

smeđa trulež

gorka trulež

ciprodinil
++
+++
++
35
4x
dodine
+++
21
3x
kaptan
+++
++
+++
21
5x
**mankozeb
++
++
++
21
**3x
folpet
+++
++
+++
21
4x
trifloksistrobin
+++
+++
+
+++
21
3x
boskalid
++
++
+++
++
7**
3x

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

**skupina fungicida ditiokarbamati (tu ubrajamo mankozeb, propineb, metiram i ciram) smiju se godišnje koristiti maksimalno 3x (sve djelatne tvari zajedno)

Tablica 3. Popis pripravaka dopuštenih za suzbijanje smeđe pjegavosti plodova kruške (Stemphylium vesicarium) i krastavosti kruške (Venturia pyrina) (koji istovremeno suzbijaju smeđu pjegavost plodova):

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena (%)

Karenca
maknozeb*

Dithane DG Neotec i dr.

0,25

21 dan

kaptan*

Merpan WDG, Stoper WP, Captan 50 WP

0,2-0,3

21 dan

trifloksistrobin*

Zato 50 WG

0,015

14 dana

krezoksim-metil

Stroby DF

0,02

35 dana

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG

0,08

14 dana

*djelatne tvari dopuštene za suzbijanje krastavosti kruške, a istovremeno suzbijaju i smeđu pjegavost plodova

 

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, ponovno je u kritičnom broju zabilježen od 27. lipnja do 7. srpnja o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježen i značajan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Let druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je zabilježen nakon 23. lipnja o.g., a naročito tijekom prvog tjedna mjeseca srpnja o.g.! Ali, na većini lokaliteta u Međimurju od protekle 2013. godine bilježimo početak retrogradacije ili iznenadnog pada populacije ovog periodičkog ili povremenog nametnika, koji se masovnije javljao na svim županijskim lokalitetima u prethodnih desetak godina, pa od istog ne očekujemo značajnije štete tijekom 2014. sezone! Populacije savijača kožice plodova jabuke i kruške je na praćenim lokalitetima u proteklom razdoblju bila slaba ili uopće nismo bilježili njihov let (Adoxophies, Pandemis, Archips, Argyrotaenia).

U narednom je razdoblju nadalje potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške protiv najvažnijih tehnoloških  nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Match EC (2x, K = 28 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Reldan (Lino, Rely) EC (2x, K= 21 dan), Nomolt SC (1x, K= 28 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Pyrinex 250 ME (2x, K = 28 dana), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), a od 2012. sezone još Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Tablica 4. Djelotvornost insekticida na najvažnije "ljetne" štetnike u nasadima jabuke i kruške, uz propisanu karencu i najveći broj tretiranja tijekom jedne sezone u integriranoj proizvodnji voća:

 

Djelatna tvar

 
Pripravak

Učinkovitost na štetne organizme

Karenca i broj primjena

Crvljivost plodova

Moljac miner

Lisne uši

Kruškina

buha*
virus granuloze
Madex
+

-** (6x)

lufenuron
Match
+
+
+/-

28 (2x)

teflubenzuron
Nomolt
+
+
+/-

28 (1x)

tebufenzoid
Mimic
+

21 (2x)

metoksifenzoid
Runner
+
+

14 (3x)

novoluron
Rimon
+
+
+
21
fenoksikarb
Insegar
+
+

35 (2x)

tiakloprid
Calypso
+
+
-/+

14 (2x)

acetamiprid
Mospilan
+
+
+
+/-

14 (2x)

ememektin
Affirm
+
+

7 (2x)

klorpirifos-metil

Rely 40

+
-/+

21 (2x)

klorpirifos-etil

Pyrinex ME

+
-/+

28 (2x)

klorantaniliprol
Coragen
+
+

14 (2x)

*kruškinu buhu je potrebno suzbijati već krajem mjeseca travnja, kada iz odloženih jaja izlaze prve ličinke, a navedeni pripravci (Match, Nomolt, Mospilan) tijekom ljeta smo djelomično smanjuju njihovu populaciju

**nema negativnih učinka na sisavce i ostale životinjske organizme pa nema propisanu karencu

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (gala, elstar, braeburn, fuji, zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis