Obavijest proizvođačima soje 10.07.2014.

Uvođenjem integrirane proizvodnje pri uzgoju ratarskih kultura veći dio poljoprivrednika prijavljen u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji iz Međimurske županije je na svojim oranicama zadnjih godina započeo proizvodnju soje. Osim suzbijanja neželjenih biljaka (korova) važniji zdravstveni problemi pri uzgoju soje je pojava plamenjače (Peronospora manshurica) i koprivina grinja (Tetranychus urticae).

Budući posljednjih 16 dana bilježimo iznadprosječno kišovito i toplo vremensko razdoblje sa dugotrajnim zadržavanjem vlage u biljnim organima (a naročito na lokalitetima u središnjem dijelu županije – vidi Tablicu 1.), posljednjih 5-6 dana pronalazimo prve znakove plamenjače soje.

Zdravstvenim pregledom usjeva soje dana 8. srpnja o.g. na lokalitetima uz rijeku Muru (Mursko Središće) intenzitet pojave plamenjače je bio značajno jači nego u središnjem dijelu Međimurja u okolici Čakovca (lokalitet Šenkovec).

Tablica 1. Količina oborina i zadržavanje vlage na biljnim organima na nekim lokalitetima u Međimurju od početka lipnja do kraja prve dekade mjeseca srpnja o.g.:

 
Lokalitet
*lipanj 2014.
1.-9. srpnja 2014.
Oborine (mm)
Vlaženje (min)
Oborine (mm)
Vlaženje (min)
Novakovec
92,2
10.205
18,4
2.145
Belica
128,2
9.580
40,2
2.510
Orehovica
123,6
6.275
30,0
4.040

*najveći dio oborina u mjesecu lipnju o.g. zabilježili smo u danima nakon 24.6. 2014.

Plamenjača soje (Peronospora manshurica) se sjemenom raširila diljem svijeta, a u našoj je zemlji opisana od 1983. godine i od tada se javlja gotovo redovito svake sezone ali u različitom intenzitetu. Vremenske prilike i osjetljivost sorata soje značajno utječu na pojavu ove bolesti, a štete se očituju u zbog ranije defolijacije, slabije kvalitete sjemena i gubitak uroda 8-12 %. Vrlo visoka vlažnost zraka, učestalo noćno vlaženje usjeva (rose, vlaženje od kiše) uz temperature zraka između 15° i 25°C optimalne su za razvoj plamenjače soje. Plamenjača se uvijek javlja na mladim ili vršnim listovima soje u obliku svjetlo-žutih pjega vidljivih s gornje strane lišća, promjera približno 5 mm. S vremenom se pjege povećavaju i poprimaju nepravilne, zvjezdolike oblike. Naknadne tkivo unutar pjega postaje tamno-smeđe boje. Na naličju takvih pjega u povoljnim se uvjetima formiraju sivkasta prevlaka nespolnih organa uzročnika bolesti. U sjemenskim usjevima soje urod se ne može prihvatiti kao sjemenski materijal ako obavezne zdravstvene analize sjemena konstatiraju zarazu sa plamenjačom iznad 5 %.

Ali, struka smatra da u merkantilnoj proizvodnji usjevi soje dobre kondicije imaju približno 30 % više lisne mase koja joj treba za fotosintezu, pa kako zaraza od plamenjače ne prelazi taj "kritičan prag" u pravilu se plamenjača soje kemijski ne suzbija (izuzev u sjemenskoj proizvodnji)! U Republici Hrvatskoj dopuštenje za suzbijanje plamenjače soje ima samo pripravak Galben-M (1,5-2,5 kg/ha).

Puno veći zdravstveni problem i veće ekonomske štete od plamenjače soje pri merkantilnom uzgoju može izazvati pojava i prekomjerno umnažanje običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae), ali navedeni štetnik za svoj razvoj zahtjeva nešto nižu relativnu vlažnost zraka i vrlo visoke temperature zraka (veće od +30°C). Stoga tek u narednom razdoblju s mogućom promjenom trenutnih vremenskih uvjeta proizvođačima preporučujemo nadalje provoditi redovite zdravstvene preglede usjeva soje.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis