Obavijest proizvođačima jabuka! 24.06.2014.

Za zaštitu plodova jabuke od uzročnika krastavosti tijekom ljetnih mjeseci možemo koristiti preventivne fungicide na bazi kaptana, dodina, ditianona, mankozeba, metirama ili ciprodinila. Zaštitu je potrebno ponoviti nakon ispiranja kišom.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG) kombinirani pripravci (Tercel WG, Nativo 75 WG) te pripravci Crystal i Domark 40 ME. Pripravci na bazi strobilurina i navedeni kombinirani pripravci registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

U voćnjacima zaraženim pepelnicom jabuke uz kemijske mjere zaštite preporučamo i mehaničko uklanjanje zaraženih izboja.

Let jabučnog savijača traje cijelo ljeto te je potrebno redovito provoditi njegovo suzbijanje dozvoljenim insekticidima  (Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP i sl.).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis