Obavijest proizvođačima kupusa 20.06.2014.

Nakon sadnje na kupusnjačama se prvo javljaju   kupusni buhači ( Phyllotreta sp), a nakon toga počinju problemi sa kupusnim moljcem ( Plutella xylostella) .Osim ovih štetnika na kupusnjačama se javljeju  kupusne sovice (Mamestra brassicae) , kupusne stjenice (Eurydema spp) i gusjenice kupsunog bijelca (Pieris brassicae).

Upozoravaju se proizvođači da obilaze usjeve i prate pojavu štetnika te prema pronađenim štetnicima odaberu odgovarajuće sredstvo. Prilikom tretiranja voditi računa o karencama-

Za suzbijanje ovih štetnika na kupusnjačama registrirana su sredstva navedena u tablici 1.

Tablica 1.
 
 Djelatna tvar
Naziv pripravka
Štetnik
Karence/dani
i dozvoljeni broj tretiranja
Dozvole za
ostale kupusnjače
Metaflumizon
ALVERDE
kupusna sovica
žuta kukuruzna sovica
sovice
kupusni bijelac
 
 
 
3
2x
 
 
Kelj,kelj pupčar
Lambda-cihalotrin
KARATE ZEON
 
 
 
 
 
 
LAMBDA 5 EC
lisne uši
povrtna sovica
kupusna sovica
kupusni bijelac
staklenički štitasti moljac
 
kupusni moljac
7
2x
Kupus,kelj pupčar
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupus
 
Bacillus thuringiensis
 
BIOBIT WP
BATURADE WP
 
kupusni bijelac
 
7 kupusnjače
21 kupus
2x
 
Kupusnjače
Dimetoat
CALINOGOR
 
 
 
CHROMGOR 40*
RITAM*
ROGOR 40
PERFEKTHION
SISTEMIN
E-40*
 
kupusna muha
lisne uši
 
 
kupusna muha
lisne uši
trips
 
21 kupusnjače
42 kupusnjače
Zalijevanje
2x
 
21 kupusnjače
42 kupusnjače
Zalijevanje
2x
Kupusnjače
Alfa-cipermetrin
DIREKT
 
kupusni moljac
 
28
2x
 
Deltametrin
DECIS 2,5 EC
 
kupusna sovica
kupusna lisna uš
kupusni buhač
mali kupusar
kupusni moljac
tripsi
kupusni štitasti moljac
 
 
7
2x
Kupusnjače
Pirimikarb
PIRIMOR 50 WG
lisne uši
 
14
2x
Kupusnjače
 
 
 
Gama-cihalotrin
 
 
 
VANTEX
 
kupusni bijelac
kupusni moljac
kupusna lisna uš
 
 
14 kupusnjače
Glavatice
ostale 21
2x
Kupusnjače
Emamektin
benzoat
AFFIRM
kupusni moljac
3
3x
Kupus,brokula,cvjetača
Indoksakarb
AVAUNT EC
kupusni bijelac
mali kupusar
kupusna sovica
3
3x
Kupus,cvjetača,brokula
Kelj pupčar

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do 1.1.2015.

 

Za suzbijanje nekih bolesti na kupusnjačama mogu se koristiti neki fungicida prikazanih u tablici 2.

Tablica 2.
 Djelatna tvar
Naziv pripravka
Bolest
Doza l,kg/ha
Koncentracija
Dozvole za
ostale kupusnjače
 
 
 
 
Azoksistrobin
 
 
 
 
ORTIVA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORTIVA TOP
 
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
bijela hrđa
(Albugo candida)
plamenjača
(Peronospora parasitica)
prstenasta pjegavost
(Mycosphaerella brassicicola)
pepelnica
(Erysiphe cruciferarum)
 
14
 
2x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
2x
 
Kupusnjače
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kupus (crveni i bijeli)

Kelj,kelj pupčar

Brokula,cvjetača
 
 
 
 
 
 
 
Difenkonazol
 
SCORE 250 EC
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFCOR
 
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
suha trulež
(Leptosphaeria maculans)
bijela pjegavost
(Pseudocercosporella capsellae)
koncentrična
 
pjegavost,pepelnica,hrđe
pjegavost
    21
    2x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4x
 
kupusnjače
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cvjetača,kupus
Propamokarb
Fluopikolid
INFINITO
plamenjača
14
3x

Kupus ( bijeli i crveni),brokula i cvjetača

Trifloksistrobin
Tebukonazol
NATIVO 75 WG
koncentrična pjegavost
prstenasta pjegavost
suha trulež
bijela hrđa
svijetla pjegavost
pepelnica
21
3x
Brokula
Cvjetača
Kupus
Kelj pupčar
Piraklostrobin
Boskalid
SIGNUM
koncentrična pjegavost
prstenasta pjegavost
21
2x
Kupus
Kelj pupčar
Brokula i cvjetača
 
 
 
 
Preparati na bazi bakra
BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP
BORDOŠKA JUHA*
PLAVI KAMEN
MODRA GALICA
RAME CAFFARO 32 WP
 
 
 
 
 
plamenjača
35
2x
 
 
 
 
 
Kupus

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do 1.1.2015.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis