Obavijest ratarima! 18.06.2014.

Suzbijanje biljnih bolesti u usjevima suncokreta se radi u vrijeme butonizacija i u vrijeme cvatnje.

Pratiti usjeve i kada su u fazi butonizacije primijeniti jedan od dozvoljenih pripravaka.

Pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti u suncokretu:

Pictor –2 tretiranja u vegetaciji (Alternaria, Phomopsis, Phoma,Sclerotinia,Botrytis)

Amistar Extra-2 tretiranja u vegetaciji,preventivno u fazi 6-8 listova do cvatnje (Phomopsis,Puccinia,Sclerotinia, Phoma,Alternara,Plasmopara,Botrytis)

Bavistin- 2 tretiranja u vegetaciji (Phomopsis, Sclerotinia)

Zino -2 tretiranja u vegetaciji (Sclerotinia , Phomopsis)

Folicur EW 250 (Sclerotinia,Botrytis,Puccinia)

Foliar 250 (Sclerotinia,Botrytis,Puccinia)

Pripravcima kojima je istekla dozvola smiju se prodavati do 1.1.2015.

Prije primjene svakog pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Obavezno voditi evidencijski list.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis