Obavijest proizvođačima lubenica i dinja! 17.06.2014.

Velika količina oborina koje su pale tijekom proteklih dana i najava temperatura iznad 25 ⁰ C do kraja tjedna pogodovati će razvoju biljnih bolesti na lubenicama i dinjama . Upozoravaju se proizvođači da čim vremenske prilike dozvole naprave preventivnu zaštitu usjeva od uzročnika plamenjače (Pseudoperonospora spp.) , crne pjegavosti ( Alternaria spp.), truleži stabljike (Didimella spp.)  i pepelnice ( Erysiphe spp.).

Obzirom da je očekivano vrijeme početka berbe početkom srpnja nužno je prilikom odabira pripravaka voditi računa o karenci.

Za suzbijanje uzročnika  plamenjače i crne pjegavosti  moguće je koristiti jedan od pripravaka:  Equasion Pro ( karenca 10 dana) , Antracol WG 70 ( karenca 7 dana) , Ranman 400 SC (karenca 3 dana).

Za suzbijanje uzročnika  pepelnice moguće je koristiti jedan od pripravaka: Crystal, Domark (karenca 7 dana) Indar  5 EW (karenca 4 dana), Nativo 75 WG Karathane Gold (karenca 3 dana).

 Za preventivnu zaštitu od uzročnika plamenjače i pepelnice moguće je koristiti pripravke na osnovi azoksistrobina: Quadris ( karenca 3 dana ) i dr. sukladno registraciji.

S porastom temperature očekuje se razvoj populacije crvenog pauka i lisnih uši. Potrebno je redovito pregledavati usjeve i po potrebi primijeniti insekticid

Za suzbijanje lisnih ušiju dozvolu ima selektivni aficid Teppeki 500 WG (karenca 3 dana), Actara 25 WG (karenca 3 dana), Calypso SC 480 ( karenca 3 dana).

Za suzbijanje crvenog pauka dozvolu imaju:, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ( karenca 3 dana).

Zaštitu obaviti za mirna vremena prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis