Obavijest proizvođačima kukuruza! 11.06.2014.

I u ovoj godini   praćeno je izlijetanje leptira kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) u insektariju, iz uzoraka kukuruzinca uzetog u polju, početkom travnja. Kukuruzni moljac je jedan od najvažnijih štetnika na kukuruzu ( osobito šećercu i sjemenskom).Štete čine gusjenice na listovima, metlicama, klipovima i stabljici .Najveći broj leptira zabilježen je 04.06.2014.iako su prvi leptiri u polju javljaju već krajem svibnja. Nakon perioda hranjenja , slijedi kopulacija i odlaganje jaja .

Iako je većina kukuruza zbog loših vremenskih uslova , ( stresa ili kasnijih rokova sadnje) , znatno manje razvijena od fenofaza u kojima bi trebala biti kod prosječnih godina. Upozoravamo sve one proizvođači koji žele suzbijati ovog štetnika  da trebaju pratiti  odlaganja jaja. Njih je moguće naći sa donje strane lista i to kao jajna legla .

Dozvolu za suzbijanje ovog štetnika ima pripravak Coragen 20 SC i to u kukuruzu i kukuruzu šećercu. Sredstvo će imati najbolju učinkovitost ako se primjenjuje u vrijeme odlaganja jaja ili kad su prva jaja vidljiva na biljci, a prije ubušivanja gusjenica u stabljiku ili klip. Sredstvo se smije primjenjivati BBCH 14 do 79 na kukuruzu, a od BBCH 14 do 73 na kukuruzu šećercu (što odgovara fazi od 4 lista do mliječne zriobe) Broj primjena: 1 – 2 puta u razmaku 10 do 20 dana.

Osim toga i pripravci Fastac 10, Chromorel D i Nurelle D imaju dozvolu za suzbijanje gusjenica ovog štetnika na kukuruzu uz pridržavanje ograničena navedenih u uputi (npr; tretiranja obaviti prije cvatnje kukuruza ili prije i nakon leta pčela )

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite biljaE-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis