Obavijest proizvođačima krumpira 05.06.2014.

Toplo i vlažno vrijeme u usjevima krumpira pogoduju širenju plamenjače (Phytophtora infestans). Za početak idućeg tjedna najavljuju se nove oborine i bit će stvoreni uvjeti za intenzivnije širenje bolesti. U usjevima je potrebno ponoviti zaštitu koristeći jedan od fungicida: Acrobat MZ (2 kg/ha); Infinito (1,2-1,6 l/ha); Melody Duo WP 66,75 (3 kg/ha). Daconil 720 SC (1,75 l/ha); Electis WG (1,8-2 kg/ha); Antracol combi WP 76 (2,5 kg/ha); Bakreni Antracol WP -63 (0,3-0,5%); Equation PRO (0,4 kg/ha).

Ovisno o pojavi ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)  provesti zaštitu jednim od insekticida.  

Za zaštitu od ličinki mogu se koristiti insekticidi:Alverde; Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Dali, Congo; Actara 25 WG, Calypso SC 480,Biscaya; Mospilan 20 SP, Volley, Wizzzaard, Acelan 20 SP, Coragen 20 SC (djeluje na jaja i ličinke), Laser.

Za rane razvojne stadije ličinki upotrijebiti regulatore razvoja kukaca Nomolt, Match 050 EC ili biološki insekticid Novodor (dozvoljen u ekološkoj proizvodnji ) 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu krumpira od plamenjače i krumpirove zlatice koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

Sredstvazazaštitubiljakoristitipremapreporukamaproizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 
 
 

Pripremi za ispis