Obavijest voćarima! 02.06.2014.

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka proteklo je sedam dana. Tijekom vikenda zabilježene su oborine lokalnog karaktera, te je na područjima s oborinama zabilježena zaraza s uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Na tim područjima preporučujemo primjenu sistemičnih pripravaka: Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC, Punch 10 EW, Systhane 12 E, Fond 12 E. ili Baycor WP 25. Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja.

U nasadima gdje nije bilo oborina u preventivnoj zaštiti od krastavosti i pepelnice mogu se primijeniti pripravci iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato plus ili Tercel WG.

Nakon 20. svibnja bilježimo intenzivniji let jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti jabuka. Za zaštitu protiv ovog štetnika preporučujemo Reldan 40 EC, Lino, Rely 40 ili Pyrinex 250.

Pripravcima Reldan 40 EC i Lino dopuštena je primjena i prodaja zaliha s krajnjim rokom 1. 7. 2014.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis