Obavijest maslinarima 02.06.2014.

Na praćenim punktovima bilježimo let karpofagne generacije maslininog moljca (Prays oleae). Cvatnja masline je na većini lokaliteta završila a samo je na manjem broju lokaliteta pri samom kraju. Maslinin moljac odlaže jaja na plodiće veličine 4-5 mm. Kako već tri tjedna bilježimo i sporadično prisustvo maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) maslinare i dalje upućujemo na  REDOVITO (minimalno jednom tjedno) pregledavanje nasada na prisutnost ovog štetnika. Rokove dozvoljenih tretiranja prilagoditi prisustvu i aktivnosti dominantnijeg štetnika u masliniku. Prema potrebi tretiranje ponoviti. Intenzitet pojave svrdlaša u narednom razdoblju može biti različit ovisno o lokalitetu, ovisno o do tada provedenim mjerama zaštite, ovisno o provedenim mjerama zaštite u prethodnim sezonama. Stoga je, dopuštene mjere zaštite potrebno provesti ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu. Maslinin svrdlaš se uočava vrlo pažljivim vizualnim pregledima, otresanjem grana na bijelu podlogu ili prema učinjenim štetama koje se u ovom prvom razdoblju očituju crnjenjem i opadanjem mladih plodića (PROVJERITI IMA LI NA PLODIĆU UBODA). Posebnu pozornost treba obratiti u maslinicima u kojima se ne provode redovne mjere zaštite protiv glavnih štetnika masline te u maslinicima koji u neposrednoj blizini zapuštenih i neobrađenih maslinika.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis