Obavijest proizvođačima mandarina! 28.05.2014.

Redovitim pregledom nasada nakon cvatnje uočena je brojna populacija lisnih i štitastih uši na novo izraslim dijelovima . Navedeni štetnici izlučuju mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice. Suzbijanje lisnih i štitastih uši moguće je pripravcima iz grupe neonikotinoida : Actara 25 WG, Confidor 200 SL , Boxer 200 SL, Rapid, Dali, Congo, Magnum 200 SL, Kohinor 200 SL , Mospilan 20 SC ili pripravcima na osnovi pirimifos –metila: Actellic 50 EC, Pirimifos-metil 50 EC. Suzbijanje lisnih uši moguće je i pripravkom na osnovi pirimikarba– Pirimor 50 WG. 

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju crvenog voćnog pauka i koprivine grinje. Upućujemo proizvođače da redovito pregledavaju nasade i po potrebi primjene jedan od pripravaka koji imaju dozvoluza tu namjenu : Zoom 11 SC, Envidor SC 240, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC

Za preventivnu zaštitu od uzročnika antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova ( Alternaria citri) moguće je koristiti pripravak na osnovi mankozeba. Za tu namjenu  u RH registraciju ima pripravak Dithane DG Neotec.

U nasadima u kojima je prisutna jaka zaraza čađavicom  uputno je primijeniti 2 % otopinu UREE i dobro okupati krošnju.

Zaštitu obaviti sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis