Obavijest proizvođačima jabuka! 26.05.2014.

Tijekom proteklog tjedna suma srednjih dnevnih temperatura mjerena na agrometeorološkim stanicama od početka godine dosegla je 1100°C što znači da je završio let askospora uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). S obzirom da su u većini voćnjaka jabuka prisutni znakovi bolesti na listu potrebno je redovito provoditi preventivnu zaštitu plodova jabuke kako bi se spriječilo sekundarno širenje bolesti s lista na plod.

Prognostičari tijekom ovog tjedna najavljuju mogućnost čestih pljuskova koji će uz visoku temperaturu omogućiti sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) osobito u voćnjacima s vidljivim simptomima na listu. Toplo i sparno vrijeme veoma pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucitricha) te je prilikom zaštite jabuka potrebno posebnu pozornost posvetiti i ovoj bolesti.

Za zaštitu plodova jabuke od uzročnika krastavosti možemo koristiti preventivne fungicide na bazi kaptana, ditianona, mankozeba, metirama ili ciprodinila.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG) kombinirani pripravci (Tercel WG, Nativo 75 WG) te pripravci Crystal i Domark 40 ME. Pripravci na bazi strobilurina i navedeni kombinirani pripravci registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

U voćnjacima zaraženim pepelnicom jabuke uz kemijske mjere zaštite preporučamo i mehaničko uklanjanje zaraženih izboja.

Porast temperature zraka pogoduje razvoju štetnika te je potrebno redovito pratiti njihovu brojnost.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis