Obavijest voćarima! 23.05.2014.

Proteklih kišnih i hladnih dana ostvareni su uvjeti za nove  infekcije gljivice uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). U prošloj preporuci navedene su kombinacije fungicida pa voćare upućujemo da koriste najmanje puta korištenu kombinaciju preparata. Narednih dana ponovo se najavljuje nestabilno vrijeme sa oborinama i povišenim temperaturama. Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu.

Zaštita protiv krastavosti – Organski fungicidi – nesistemični ( mijenjati pripravke kod primjene): Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Polyram DF, Star 80 WP, Mankozeb, Pinozeb M 45, Zato 50 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Sotper, Captan 50, Merpan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WDG, Ditane M45, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal, Dithane DG Neotec, Ziram 76 WG, Dodine S 65, Chromodin S 65.

Sistemični fungicidi ( ako ima vidljivih simptoma zaraze) – Baycor WP 25, Score 250 EC, Cros, Scissor, Difcor, Indar 5 EW, Punch 10 EV, Systane 12 E, Fond 12 E, Folicur WP 25, Nativo 75 WG, Pyrus 400 SC, Clarinet, Chorus 50 WG, Chorus 75 WG, Stroby WG.

Pratiti populaciju lisnih uši i crvenog voćnog pauka koji ima uvjete za razvoj porastom temperature zraka te po potrebi provesti suzbijanje.

Dozvoljeni akaricidi za suzbijanje crvenog voćnog pauka:Zoom SC, Demitan SC, Ortus 5 SC, Kraft 10 EC, Vertimet 018 EC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2014.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis