Obavijest vinogradarima 23.05.2014.

Za vikend je najavljena kiša, što će, uz prilično visoke temperature, pogodovati ostvarivanju infekcije vinove loze plamenjačom ( peronosporom) ( Plasmopara viticola). Zbog toga vinogradari koji su zaštitu vinove loze proveli prije 6 ili 7 dana preventivnim pripravcima (Daconil 720 SC, Antracol WG 70, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Pinozeb, Cadillak 80 WP, Mankokal, Mankonor, Polyram DF, Delan 700 WDG i dr) moraju ponovno zaštititi nasade tijekom petka. Vinogradari koji su za zaštitu koristili neki od pripravaka na bazi fosetila (Mikal Flash, Mikal Premium F, Winner*, Attila*, Rival*, Alonso*) neka rokove prskanja prilagode razmacima tretiranja za pepelnicu ( Uncinula necator) tj. maksimalni razmak od zadnjeg tretiranja ne smije biti veći od 10 dana. Isto vrijedi i za one koji su koristili Acrobat MZ, Forum Star ili Mildicut.

Za zaštitu od plamenjače i pepelnice mogu se koristiti još uvijek pripravci navedeni u preporuci od 16.05.

Voditi računa o tome da se za svako prskanje koriste fungicidi iz druge kemijske skupine, odnosno, drugačijeg mehanizma djelovanja i da nijedan pripravak ne koristite više od 3 puta u istoj sezoni.

Pojavu i dinamiku leta grožđanih moljaca pratimo, no za sada suzbijanje nije potrebno. Očekujemo njihovu pojačanu aktivnost sa višim temperaturama.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http.//fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Pridržavajte se ograničenja vezanih uz mogućnost miješanja pripravaka međusobno.

Vodite evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis