Obavijest ratarima! 23.05.2014.

U kukuruzu se primjena herbicida provodi i nakon nicanja kukuruza tri lista) i korova, a izbor pripravka ovisi o korovnim vrstama u usjevu.

Ukoliko u usjevu prevladavaju jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, štir, dvornici) za njihovo suzbijanje djelotvorni su Basagran super, Callisto 480 SC, Harmony SX. i dr.

Ukoliko se u usjevu osim jednogodišnjih prisutni i višegodišnji širokolisni korovi (slak, osjak) djelotvorni su: Banvel 480S, Lontrel 300, Starane 250, Faraon, Dicamba 480 SL, Samba, Cambio, Casper 55 WG i dr.

Travne korove (koštan, muhar, pirika, proso i dr.) suzbijaju: Marvel, Tarot 25DF, Titan, Talon 25WG, Equip OD, Motivell, Kelvin OD i dr. 

Gotove tvorničke kombinacije koje suzbijaju travne i širokolisne korove su: Principal 53,6 WG, Task 64WG, Grid, Elumis, Cyntel 51WG, Laudis i dr.

Radi boljeg prijanjanja dodati okvašivač.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ambalažu SZBzbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                      Vesna Bradić, dipl.ing.
Vesna.Bradic@avjetodavna.hr

Pripremi za ispis