Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 19.05.2014.

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena samo prije 5 dana, a u istom smo razdoblju zabilježili vrlo vjetrovito (od 14.-16. svibnja o.g.) i kišovito razdoblje (od 15.-18. svibnja o.g.). U protekla 4 dana kiša je na svim mjernim lokalitetima u Međimurju padala svakodnevno, te je ukupno izmjereno od 25 do 45 mm oborina! U danima od 14.-17. svibnja o.g. zabilježeno je i prohladno vrijeme s temperaturama zraka između 7° i 14°C. U narednom razdoblju očekujemo stabilno razdoblje, bez oborina, sa trendom porasta temperatura koje bi od druge polovice do kraja tjedna trebale iznositi ljetnih +28°C! Bit će vrlo sparno!

Od početka kalendarskog dijela ove sezone zbroj prosječnih dnevnih temperatura zraka je početkom druge dekade mjeseca svibnja o.g. (na dan 12.5. 2014.) iznosio oko 960°C, što znači da je većina plodišta uzročnika krastavosti jabuke i kruška (Ventura inaequalis, V.pyrina) izbacila prezimljujući potencijal zimskih askospora. Ipak, potreban je redoviti pregled zdravstvenog stanja lišća i plodova zbog moguće pojave znakova bolest uslijed vrlo povoljnih uvjeta zabilježenih za primarne zaraze zabilježenih krajem travnja i tijekom prve dekade svibnja o.g.!

Zbog velike količine vlage u zemljištu i razlike u vrijednostima temperature zraka između dana i noći očekujemo jutarnje rose i moguće magle (naročito u blizini riječnih dolina Mure i Drave), što će pogodovati sekundarnom širenju krastavosti s moguće oboljelog lišća na plodove.

Stoga je potrebna redovita preventivna zaštita plodova jednim od površinskih (kontaktnih) fungicida, a u nasadima gdje se moguće pojavljuju znakovi krastavosti jabuke koristiti još jedan od kurativnih fungicida (npr. difenkonazol, fenbukonazol). U nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je koristiti umjesto spomenutih djelatnih skupina i kombinirane fungicide (npr. Tercel DF, Zato Plus WG). 

Prohladno-kišovito razdoblje koje je dominiralo od 5. svibnja o.g. do proteklog vikenda nije pogodovalo prekomjernom množenju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), ali zatopljenje najavljeno za drugu polovicu ovog tjedna sigurno će pogodovati razvoju ovog fiziološkog štetnika, pa treba redovito pratiti brojnost grinja na lišću jabuka i po potrebi primijeniti neki od specifičnih akaricida navedenih u preporuci od 3. travnja o.g.!

Let jabučnog savijača (Cydia pomonella), savijača kožice plodova (Archips, Adoxophies, Argyrotaenia) i breskvina savijača (Cydia molesta) je nakon 5. svibnja o.g. na svim praćenim lokalitetima zbog prohladno-vlažnog razdoblja vrlo slab (ispod praga štetnosti), pa primjena insekticida protiv ovih nametnika trenutno nije potrebna.

U voćnjacima gdje je 29. i/ili 30. travnja o.g. zabilježena tuča redovito pratiti populaciju jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), te po potrebi koristiti selektivni pirimikarb (Pirimor WG).

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis