Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 13.05.2014.

Od početka svibnja na području županije zabilježeno je 70-110 mm kiše. Od toga je u periodu od nedjelje (11.5.) do utorka (14.5.) u Gornjoj Trebinji i Vrhovcu palo oko 40 mm, u Trnovima oko 30 mm kiše.

Jabuke i kruške nalaze se u vrlo osjetljivom stadiju na zarazu uzročnikom krastavosti te je zbog jakog infekcijskog pritiska nužno provoditi redovite mjere zaštite.

U nasadima jabuke savjetujemo primjenu sistemičnih fungicida protiv krastovosti i pepelnice npr. Punch 10 EW*, Indar 5 EW, Baycor WP 25*, Score, 250 EC, Argo, Difcor, Scissor**  i sl. Za primjenu protiv krastavosti u nasadimakruškedozvoljeni su Indar 5 EV, Difcor i Baycor 25 WP.

Ovim pripravcima dodati jedan od kontaktnih pripravaka na bazi a.t  kaptana (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG,  Captan 50, Captan WP 50, Kastor) ili ditianona (Delan SC 750*, Delan 500 SC*, Delan 700 WDG) ili mankozeba (Dithane M- 45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Cadillac 80 WP) ili sl.

Vrškove zaražene pepelnicom savjetujemo mehanički odstranjivati.

Podsjećamo na obvezu pridržavanja propisa Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)!

Redovito voditi evidenciju o tretiranjima!

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

*Sredstvima je ukinuta registracija. Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.1.2015.

** Sredstvima je ukinuta registracija. Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.6.2015.

 

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis