Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 30.04.2014.

Nestabilno vrijeme s čestim oborinama pogoduje širenju bolesti koštičavog voća kao što su šupljikavost lista (Stigmina carpophila), narančasta pjegavost lista šljive (Polystigmina rubrum), hrđa šljive (Tranzschelia discolor), krastavost ploda breskve (Venturia carpophila) te pepelnice breskve (Podosphaera pannosa). Obilaskom nasada koštičavog voća utrvđena je i prisutnost različitih štetnih gusjenica (savijači pupa ilista, sovice, grbice), voćnih pipa i lisnih uši.

 

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista breskve i nektarine mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan 50, Merpan 50 WP, Captan WP 50, Kastor). Navedeni pripravci smanjit će i zarazu uzročnikom krastavosti ploda breskve.

Za zaštitu od peplnice breskve mogu se koristiti pripravci Domark 40 ME, Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Crystal ili pripravci na osnovi sumpora. Pripravak Nativo 75 WG dozvoljen je i na nektarini.

U mladim nasadima breskve moguće je obaviti zaštitu od prve generacije breskvinog savijača. Gusjenice prve generacije ovog štetnika ubušuju se u mlade izboje breskve i nektarine te uzrokuju njihovo sušenje. Za zaštitu možete koristiti insekticide Runner 240 SC, Affirm, Coragen 20 SC, Avaunt EC, Reldan, Lino, Rely, Rogor, Chromgor, Calinogor, Sistemin E-40 i sl.

Za zaštitu šljiva od infekcije uzročnikom narančaste pjegavosti lista mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan 50, Kastor), mankozeba (Cadillac 80 WP, Caiman WP, Dithane M-45, Mankokal, Mankonor 80 WP, Mankozeb, Pinozeb M-45) i folpeta (Folpan 50 WP, Futura 50 WP). Pripravci na osnovi folpeta suzbijaju i hrđu šljive.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti brojnost lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje nekim od dozvoljenih insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis