Obavijest voćarima! 25.04.2014.

Izrazito nestabilno vrijeme sa oborinama pogoduje razvoju uzročnika bolesti mrljavosti lista i krastavosti plodova ( Venturia inaequalis) jabuke i kruške.

Zbog loših vremenskih prilika preventivnu zaštitu u nasadu provoditi sa razmakom 4-7 dana uzevši u obzir oborine i porast lisne mase.

Za zaštitu preporučujemo obavezno koristiti kombinaciju sistemičnog i preventivnog pripravka navedenih u prošlim preporukama.

Kod primjene obratiti pozornost o dozvoljenom broju tretiranja pojedinih pripravaka u toku vegetacije.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača.

Evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl.ing.agr.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis