Obavijest vinogradarima! 25.04.2014.

Od posljednje preporučene zaštite prošlo je 9 dana.

Zbog  novonastalog prirasta  i nestabilnih vremenskih prilika, vinogradare upozoravamo da ponovo  izvrše preventivnu zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti ( Phomopsis viticola), plamenjače ( Plasmopara viticola) i pepelnice ( Uncinula necator) koristeći pripravke dane u zadnjoj preporuci od 16.04.2014.

Protiv uzročnika crne pjegavosti i plamenjače mogu koristiti i pripravci na bazi folpeta kao što su Folpan 80 WDG, Folpan 50 WG, Futura 50 WP ili kombinirani pripravak Shavit F ili pripravci na bazi al-fosetila kao što su: Mikal flash WG,  Winner WP, Alonso, Attila ili Rival ili neki drugi preparat.

Svi navedeni preparati dozvoljeni su i u integriranoj zaštiti vinograda!

Preparate koristiti prema uputama proizvođača !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić,dipl.inž.agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

 
 
Pripremi za ispis