Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze krajem travnja! 23.04.2014.

Posljednja uputa za zaštitu vinograda upućena je prije 13 dana. U razdoblju od 24. do 31. ožujka o.g. vinogradarima smo upućivali preporuku za prvu preventivnu zaštitu vinograda, a optimalni dani za drugu usmjerenu zaštitu bili su 11. i 12. travanj o.g.! Naknadno smo od 14. -17. travnja o.g. bilježili jače vjetrovito razdoblje koje je značajno ometalo ili potpuno onemogućavalo provođenje mjera zaštite. U prvim zaštitama vinograda suzbijamo opće raširene neželjene organizme: štetne grinje, prvenstveno iz skupine lozinih grinja šiškarica (akariniza i erinoza) (Calepitrimerus i Eryophies) i crnu pjegavost (Phomopsis).  Lokalno se u početku vegetacije vinove loze pojavljuju i štetne gusjenice (Nocutuidae, Boarmia i sl.). Nastavlja se višegodišnji trend pojačane štetnosti lozinih grinja šiškarica. U poljskom mikro-pokusu Savjetodavne služba iz Čakovca na lokalitetu Vučetinec (vinska sorta moslavac bijeli ili šipon) tijekom jučerašnjeg dana ponovno na netretiranom trsju bilježimo gotovo 100 %-tnu zarazu akarinozom (Calepitrimerus), a bilježimo daljnji porast populacije erinoze (Eryophies) u odnosu na protekle sezone! Na lozine grinje šiškarice posebno su osjetljive vinske sorte sauvignon, graševina, silvanac zeleni, moslavac bijeli ili šipon, muškat žuti, rajnski rizling i dr., a manje je napadnuta sorta chardonnay!

Zadnjih dana jutarnje su temperature ponovno porasle na vrijednosti +10°C, a dnevne dosežu i +20°C. U danima od 19. do 22. travnja o.g. svakodnevno smo u vinogorju bilježili oborine, te je ukupno u tim danima palo nešto više od 20 mm!

Ovisno o provedenim mjerama zaštite u proteklom razdoblju, vinske sorte se nalaze u različitom razvojnom stadiju. Sorte koje ranije kreću vegetacijom a manje su osjetljive na lozine grinje šiškarice ili su iste vrlo učinkovito suzbijanje u proteklom razdoblju imaju mladice dužine 10-15 cm (npr. chardonnay, moslavac bijeli ili šipon, muškat žuti i sl.). Naprotiv, vinske sorte vrlo osjetljive na lozine grinje uzročnika akarinoze i niže noćne temperature manje od 10°C još uvijek iz pupova razvijaju prve listiće i/ili su mladice dužine do 5 cm (npr. graševina, silvanac zeleni, sauvignon i dr.).

Nestabilno razdoblje s mogućim oborinama najavljeno je u drugom dijelu i krajem ovog tjedna, a pritom će biti i relativno toplo te sparno. Ponavljamo da vlažno i kišovito razdoblje u vrijeme otvaranja pupova i razvoja prvih listića najviše pogoduje primarnim zarazama uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis)! Dana 20. i 21. travnja o.g. prema zbroju efektivnih temperatura od početka godine bilježimo uvjete za dozrijevanje zimskih plodišta plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Najavljene oborine u danima od 24.-27. travnja o.g. u dnevnim količinama većim od 10 mm, uz temperature zraka između +10° i +20°C, moguće će pogodovat prvim ili primarnim zarazama uzročnikom plamenjače na lokalitetima i sortama gdje su mladice dužine 10 ili više cm! Povremene manje oborine nakon pojave prvih listića i početnih porasta mladica vinove loze pogoduju i početnom (skrivenom) razvoju pepelnice (Erysiphe necator).

Stoga u narednom razdoblju preporučujemo planirati i provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv crne pjegavosti (Phomopsis), primjenom manjih doza površinskih organskih fungicida navedenih u preporuci od 10. travnja o.g.! Isti daju i preventivnu zaštitu protiv mogućih prvih zaraza uzročnikom plamenjače (Plasmopara). Protiv pepelnice vinove loze nastaviti primjenu površinskih pripravaka na osnovi sumpora ili koristiti organski meptil-dinokap. Preporučeni razmaci aplikacije navedenim pripravcima iznose 10-12 dana!

Na lokalitetima i sortama gdje se ranijih sezona javljala jača populacija lozinih grinja šiškarica, naročito akarinoze (npr. sauvignon, graševina, silvanac zeleni, moslavac bijeli ili šipon) i erinoze (rajnski rizling) provjeravati zdravstveno stanje nasada. Samo prema potrebi primijeniti specifični akaricid po protekloj preporuci od 10. travnja o.g. (u integriranoj proizvodnji grožđa primjena akaricida je dopuštena samo jednom tijekom sezone!).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr.

 
Pripremi za ispis