Obavijest ratarima 16.04.2014.

Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza i korova mogu se primijeniti neki od herbicida za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova. Međutim, da bi herbicidi u tom roku primjene imali učinka, treba biti zadovoljeno nekoliko uvjeta:

Kao prvo, djelotvornost ovisi o oborinama – treba pasti umjerena kiša, koja će unijeti herbicid u plitki površinski sloj tla, gdje kliju korovi.

Nadalje, tlo treba biti dobro pripremljeno za sjetvu, bez većih grudica, kako bi se sredstvo dobro rasporedilo po površini tla.

Isto tako, ovi preparati nisu učinkoviti na višegodišnje korove kao što su slak, pirika, osjak, sirak i slično. Višegodišnje korove treba suzbijati nakon njihovog nicanja.

a) za suzbijanje uskolisnih (travnatih) korova (koštan, korovsko proso, svračica) nakon sjetve, prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja kukuruza do 3 razvijena lista kukuruza:

Dual gold 960, Frontier X 2, Trophy*, Mondo*, Triumph*, Herbotrof*, Herbograminea*, Lobby*, Alkar*, Legionar 84 EC, Guardian,* Legionar*, Acetoklor 900*, Koban 600.

* primjena dozvoljena do 30.06.2014.

Prije nicanja kukuruza mogu se primijeniti: Stomp 330 EC, Strong, Ston,Dost

b) za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (loboda, šćir, ambrosia, čičak, dvornici i dr.) nakon sjetve, prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja kukuruza do 3 razvijena lista kukuruza:

Terazin WP 80, Terazin WP 50, Radazin TZ 50 Click 50 FL, Akris, Linuron, Racer 25 EC , Callisto 480 SC, Racer 25 CS, Master CS, Racer 25-EC, Rubin, Master EC 25, Roko, Ares 25 EC, Flurotec, Linurex 50 SC.

Neki od kombiniranih pripravaka, za suzbijanje travnih i širokolisnih korova su:

Elumis, Primextra TZ Gold 500 SC, Camix, Radazin extra TZ *, Legionar extra*, Guardian extra AS*, Koban T, Lumax.

*Dozvoljena primjena do 30.06.2014.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS). Pridržavajte se ograničenja vezanih uz mogućnost miješanja pripravaka.

Vodite evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Raznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način – možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. (Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.
e-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis