Obavijest maslinarima 16.04.2014.

I dalje upozoravamo maslinare na povoljne uvijete za razvoj paunovog oka (Spilocaea oleagina) posebice u nasadima u kojima prevladavaju na ovu bolest osjetljivije domaće sorte kao i nasadima u kojim bilježimo visoki infekcijski potencijal zbog izostanka do sada preporučenih  tretiranja. Radi zaštite nove lisne mase moguća je primjena pripravaka na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva Stroby WG), tebukonazola i trifloksistrobina (trgovačkog naziva Nativo 75 WG) ili difenkonazola (trgovačkog naziva Difcor).

Na praćenim lokalitetima bilježimo početak leta maslinovog  moljca (Prays oleae) u vrlo niskom intenzitetu te za sada nije potrebno provoditi suzbijanje protiv ovog štetnika. Maslinare upućujemo na daljnje praćenje naših obavijesti. 

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis