Upozorenje ratarima! 11.04.2014.

Obilaskom terena na području Virovitičko-podravske županije, također i na području ostalih susjednih županija uočena je jaka zaraza pšenice sa bolesti naziva Žuta (crtičava) hrđa pšenice (Puccinia striiformis f. sp. tritici). Bolest se jače razvija kod niske temperature i visoke vlage. Za sve koji nisu izvršili zaštitu lista pšenice a uoče niže navedene simptome potrebno je obavezno izvršiti zaštitu.

Simptomi bolesti: na plojci lista koja je svijetlo žute boje pojavljuju se nepravilne smeđe pjege kao reakcija biljke na napad gljivice. U vrijeme fruktifikacije javljaju okrugle nakupine spora narančastožute boje koje se nazivaju -uredosorusi – poredani su uz lisne žile na plojci ,jedan ispod drugog tvoreći crtice. Radi toga se bolest i naziva žuta ( crtičava) hrđa pšenice.

Preporuka za suzbijanje navedene bolesti:

·         jaka infekcija – preporuka je koristiti fungicide iz skupine triazola (naprimjer preparati Karamba, Prosaro 250 EC, Archer max), te se preporučuje zaštitu izvršiti sa najvišim preporučenim dozama uz utrošak 200-400l vode na ha.

·         Slabija infekcija – kombinacija fungicida iz skupine triazolskih i strobilurinskih pripravaka sa normalnim propisanim dozama.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail :Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis