Obavijest vinogradarima! 11.04.2014.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 7 dana. U tom smo periodu zabilježili povremenu slabiju kišu (četiri kišna dana s manjom količinom oborina), a ukupno je palo 5-10 litara kiše po kvadratnom metru. Prognostičari i u narednom razdoblju najavljuju nestabilno vrijeme uz pad temperature. Vinovoj lozi u razvojnoj fazi 2-4 lista tijekom kišnih dana prijeti opasnost od infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a zbog najavljenog zahlađenja moguće su i štete od lozinih grinja.

Vinogradarima preporučamo da prije kiše obave preventivnu zaštitu vinove loze organskim preventivnim fungicidima: Daconil 720 SC, Antracol WG 70, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Pinozeb, Cadillak 80 WP, Mankokal, Mankonor, Polyram DF, Delan 700 WDG i sl.

U vinogradima gdje je proteklih godina bilo dosta problema s pepelnicom preporučamo i primjenu fungicida na osnovi sumpora za zaštitu od peplnice vinove loze.

Za suzbijanje lozinih grinja, uzročnika akarinoze i erinoze preporučamo primjenu akaricida

Demitan ili Ortus.  

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis