Obavijest proizvođačima luka dugog dana uzgajanog iz lučice! 11.04.2014.

Preporukama od kraja mjeseca veljače o.g. upozoravali smo proizvođače zimskog luka na veliku opasnost od pojave i razvoja plamenjače luka (Peronospora destructor), zbog vrlo blage zime 2013./14. i iznadprosječne količine oborine zabilježe tijekom studenog 2013. i veljače 2014. godine. Krajem prve dekade mjeseca travnja o.g. plamenjača luka se u jačoj mjeri razvija na usjevima zimskog luka na lokalitetima u blizini rijeke Drave (akumulaciona jezera), a oboljeli usjevi zimskog luka izvor su zaraze za usjeve luka dugog dana uzgajane od prve polovice mjeseca ožujka sadnjom lučica i/ili sjetvom sjemena.

Usjevi luka iz lučice posađeni prije mjesec ili više trenutno se nalaze u stadiju 3-4 razvijena lista, a kako posljednjih 6 dana bilježimo česte i kratkotrajne oborine, uz nešto niže temperature zraka, bilježimo vrlo veliku opasnost od rane pojave plamenjače luka! Prema mnogim iskustvima prohladna razdoblja s vrijednostima temperature zraka +6° do +10°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenju vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka. Stoga je takve usjeve potrebno zaštititi od navedene bolesti, a naročito ako se na udaljenosti 800-1.000 m uzgaja zimski luk!

Dopuštenje za suzbijanje plamenjače luka u Republici Hrvatskoj imaju bakreni-sulfat (Modra galica, Bordoška juha), bakreni-hidroksid (Champ tekući, Champion, Kocide), propineb (Antracol 70 WP), bakreni-oksiklorid & propineb (Bakreni antrakol), mankozeb & benalaksil (Fantic-M), bakreni oksiklorid & benalaksil (Galben-C, Baldo-C) i Al-fosetil (Aliete Flash). Temeljem "Naputka o proširenju primjene sredstva za zaštitu bilja na male kulture i/ili male namjene" od 2011. sezone u luku su za suzbijanje ove bolesti dopušteni su još neki pripravci navedeni u Tablici 1.

Tablica 1. Dozvole nekim sredstvima za zaštitu bilja u luku 2014. godine:

Fungicidi
Acrobat MZ WG
(samo luk iz lučice)
plamenjača
2,5 kg/ha (3x)
(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)
K=14 dana
Ortiva SC
plamenjača
1 lit./ha (4x)
K=14 dana
Score 250 EC
pjegavost i hrđa
0,5 lit./ha (4x)
K=14 dana
Switch WG
siva plijesan
1 kg/ha (2x)
K=14 dana
Shirlan SC
plamenjača
0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)
K=7 dana
Ridomil Gold MZ Pepite
plamenjača
2,5-3,0 kg/ha (3x)
K=21 dan
Daconil 720 SC (prodaja/primjena zaliha do 1.7. 2014.)
luk iz lučice – siva plijesan
1,4 lit./ha
K=14 dana
Fantic-M WG
plamenjača
2-2,5 kg/ha
K=28 dana
Dithane DG Neotec
luk kozjak – plamenjača
 
 
Signum DF
siva plijesan
1,5 kg/ha
K=21 dan
Ortiva Top
Alternaria, Puccinia
1,0 lit./ha (1x)
 
Galben C
plamenjača
5 kg/ha (2x)
 
 

U kritičnim je godinama peronosporu luka potrebno suzbijati više puta s razmakom 7-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Inex-A, Silwett i slično)!

Prije 11 dana, odnosno početkom mjeseca travnja o.g., proizvođače zimskog luka dodatno smo upozoravali na mjere zaštite od uzročnika crvljivosti luka – lukove muhe (Delia antiqua). Prema iskustvima iz ranijih sezona luk dugog dana uzgajan iz lučice vrlo je osjetljiv na napad ovog nametnika, a nakon razvoja 3-4 lista potrebno je obaviti preventivnu zaštitu.

Ponavljamo preporuku da samo pripravak Rogor 40 EC ima u našoj zemlji dopuštenje za folijarno protiv lukove muhe tretiranje usjeva luka (i češnjaka) u količini 0,5-0,6 lit./ha (najviše 2x tijekom sezone), sa propisanom karencom 14 dana! Također, kod primjene insekticida preporučujemo dodati i pomoćna sredstva za poboljšanje učinka pesticida (npr. Inex-A, Silwet i dr.). Protiv prezimljujuće populacije potrebno provesti barem 2 usmjerena tretiranja s prosječnim razmakom 12-15 dana.

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštita luka od uzročnika crvljivosti provodi se ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika "crvljivosti" luka!

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao "mladi luk" ne preporučujemo kemijski tretirati!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis