Obavijest proizvođačima zimskog i proljetnog luka! 01.04.2014.

Zadnjeg dana mjeseca veljače o.g. i zadnjeg dana druge dekade mjeseca ožujka o.g. , tržnim proizvođačima zimskog luka je upućena preporuka o mjerama zaštite usjeva protiv uzročnika bolesti: plamenjače i truleži vrata luka (Peronospora destructor, Botrytis alii) i protiv uzročnika "crvljivosti" luka: lukove muhe (Delia antiqua) i minera poriluka (Napomyza gymnostoma)!

Protekli mjesec ožujak značajno je odstupao po osnovnim meteorološkim podacima od višegodišnjih prosjeka: tako je umjesto prosječne očekivane mjesečne temperature zraka +5.6°C, na većini lokaliteta u Međimurju izmjerena značajno veća vrijednost: od +9.0°C (na lokalitetu Novakovec u općini Podturen) do +10.1°C (na lokalitetu Trnovčak u općini Štrigova).

Umjesto očekivane prosječne mjesečne količine oborina 44.1 mm na mjernim je lokalitetima u Međimurju zabilježeno samo 8.2 mm (na lokalitetu Trnovčak) do 15.6 mm na lokalitetu Donji Pustakovec općina Donji Kraljevec). U takvim smo uvjetima zabilježili manje povoljne uvjete za razvoj najopasnijih bolesti u usjevima zimskog luka (plamenjače i truleži), ali pritom raste opasnost zbog aktivnosti štetnih organizama životinjskog podrijetla: uzročnika "crvljivosti" luka! Ponavljamo preporuku da prema djelotvornosti na ove štetne organizme samo pripravak Rogor 40 EC ima u našoj zemlji dopuštenje za folijarno tretiranje usjeva luka (i češnjaka) u količini 0,5-0,6 lit./ha (najviše 2x tijekom sezone), sa propisanom karencom 14 dana! Preporučujemo dodati i pomoćna sredstva za poboljšanje učinka pesticida (npr. Inex-A, Silwet i dr.). Protiv prezimljujuće populacije potrebno provesti barem 2 usmjerena tretiranja s prosječnim razmakom 12-15 dana.

Sjetva i/ili sadnja usjeva luka dugog dana obavljena je već krajem veljače i prvih dana mjeseca ožujka, a zbog optimalne temperature zemljišta očekujemo brz početni razvoj usjeva luka iz lučice. Usjevima luka uzgajanim sjetvom sjemena trenutno nedostaju oborine za kvalitetno i brže postizanje optimalnog sklopa. Kada usjevi luka dugog dana uzgajani ovog proljeća iz lučice dosegnu razvoj prva 3-4 lista iste je također potrebno zaštititi protiv prezimljujuće ili prve generacije uzročnika "crvljivosti" luka.

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštita luka od uzročnika crvljivosti provodi se ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika "crvljivosti" luka!

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao "mladi luk" ne preporučujemo kemijski tretirati!

Trenutno ne bilježimo uvjete za snažniji razvoj uzročnika bolesti u usjevima zimskog luka, izuzev na površinama gdje se moguće takvi usjevi ne navodnjavaju kišenjem!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis