Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 28.03.2014.

Od protekle preporuke za zaštitu jabuka i krušaka protiv krastavosti jabuka (Venturi inaequalis) i krastavosti krušaka (Venturia pyrina) proteklo je 8 dana.

Voćare upućujemo na redovito praćenje meteorološke prognoze vremena kako bi pravovremeno ( prije kiše) obavili preventivnu zaštitu nasada protiv  uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i krastavosti krušaka (Venturia pyrina).

 Primijeniti fungicide na osnovi ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG) ili mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80 ili dr.), metiram (Polyram DF).

 Voćari, koji proizvode su u sustavu integrirane proizvodnje voća, moraju voditi računa da je primjena fungicida iz skupine ditiokarbamata (propineb, ciram, mankozeb ili metiram) dozvoljena najviše tri puta godišnje i ne smije ih se primjenjivati uzastopno.

Suho i toplo vrijeme povoljni su za razvoj pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Izvor zaraze mogu biti zaraženi pupovi, osobito u voćnjacima u kojima je protekle godine bila jaka zaraza pepelnicom. Stoga preporučujemo primijeniti fungicide na osnovi sumpora (Kumulus DF, Thiovit Jet, Chromosul 80 ili dr.).

Uz kemijske mjere redovito i mehanički odstranjivati zaražene izboje.

Potrebno je obaviti pregled voćnjaka na prisutnost lisnih uši (Aphis i Dysaphis vrsta), jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) i gusjenica savijača pupova i listova (Hedya nubiferana, Spilonota ocellana).

Pratiti pojavu i brojnost kruškine buhe (Psylla pyri).

Za sada nije potrebno provesti mjere suzbijanja, već nakon cvatnje kada se razviju ličinke.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis