Obavijest povrtlarima – kupusnjače! 28.03.2014.

Prije sadnje presadnica na stalno mjesto na otvoreno, potrebno je izvršiti zaštitu rasada protiv bolesti, korova i štetnika. Sve štetočinje  biljkama u mlađem razvojnom stadiju konkuriraju za životni prostor te  mogu nanijeti velike štete kulturnoj biljci naročito ako je veliki napad štetnika. Važniji štetnici na kupusnjačama su ; kupusni buhači (Phyllotreta vrste), kupusna muha (Delia radicum), kupusne stjenice ( Eurydema ventrale), lisne uši, kupusni moljac ( Plutella xylostella), te sovice i kupusari koji se javljaju kasnije u vegetaciji. Važnije bolesti rasada protiv kojih moramo vršiti zaštitu su polijeganje rasada, kupusna kila, venuća rasada, te plamenjača kupusa.

Insekticidi dozvoljeni u kupusu (potapanjem rasada ili tretiranje tla) jesu; Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Congo, Dali, Confidor 200 SL– namakanjem presadnica kupusa u 0,1 % otopini 15 minuta. Te primjena zemljišnih insekticida širom ili u trake-redove (ekološki prihvatljivije) prije ili za vrijeme sjetve uz OBAVEZNU inkorporaciju; Dursban G-7,5, Finish G-7,5 , Dursban E 48, Nufos, Finish E48, Callifos 48 EC, Pyrinex 48 EC, Force 1,5 G (primjena u redove za vrijeme sjetve).

Fungicidi koji se mogu koristiti nakon rasađivanja; Modra galica, Plavi kamen, Rame caffaro 50 WP, Bordoška juha, Polyram DF, Daconil 720 SC.

Herbicid dozvoljeni u kupusu ; Fusilade forte (travni korovi) i Focus ultra, prije rasađivanja za širokolisne korove Goal i Galigan 240 EC, Verton i Gallus, jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi Stomp 330 E, Dost 330 E, Strong EC, Pendigan 330 EC prije presađivanja, Devrinol 45 FL, Razza i Devil prije rasađivanja uz inkorporaciju, te Tomigan 250 EC širokolisni korovi (primjenjuje se u stadiju razvoja kupusa od pojave 5 pravih listova kada je voštana prevlaka na listovima potpuno formirana, a nakon kiše smije se primijeniti kad je voštana prevlaka ponovo formirana).

Za kupus koji je već u polju zasađen potrebno je izvršiti zaštitu ( ako nije bilo potapanja rasada)  protiv kupusnog buhača jednim od insekticida FASTAC 10 EC,ROETEM,NURELLE D,CHROMOREL-D , te protiv kupusne muhe koja je započela sa letom jednim od insekticida CALINOGOR,CHROMGOR 40,DURSBAN G-7,5,FINISH G-7,5,PERFEKTHION,RITAM,ROGOR 40,SISTEMIN E-40,CHROMOGOR.

Obavezno se pridržavati uputa na etiketi svakog primijenjenog sredstva, te ambalažu i sredstva čuvati ili zbrinuti na propisani način.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis