Obavijest proizvođačima krumpira 27.03.2014.

Prilikom sadnje gomolja krumpira može se provesti preventivna zaštita  od zemljišnih štetnika (grčice, žičnjaci, rovci, gusjenice sovica pozemljuša) unošenjem u tlo granuliranih ili tekućih insekticida na osnovi klorpirifos-etila:Dursban G-7,5*, Finish G-7,5*(15-20 kg/ha tretiranjem redova prilikom sadnje; 50-60 kg/ha primjena širom), Dursban E-48, Nufos, , Pirinex 48 EC, Finish E 48* ili Callifos 48 EC*(2-3 l/ha tretiranje u trake, 6-8 l/ha širom), Kentaur G 5 (8-12 kg/ha tretiranjem u trake ili teflutrina Force 1,5 G primjenom u dozi 7-10 kg/ha.

* dozvole su prestale važiti, krajnji rok za maloprodaju I primjenu zaliha je 01.07. 2014.

Primjena zemljišnih insekticida opravdana je ako se prethodnim pregledom tla utvrdi kritičan broj pojedinog štetnika (žičnjaci i grčice- kritičan broj 3-5 štetnika/m²).

Ne koristiti u mladom krumpiru. K-91 dan.

Za tretiranje gomolja krumpira prije sadnje protiv napada žičnjaka, grčica,sovica pozemljuša, lisnih uši  i krumpirove zlatice koriste se insekticidi na osnovi imidakloprida Gaucho FS 600 ROT (40 ml/100 kg gomolja uz utrošak 80 -300 l vode/ha  ili tretiranjem brazde prije sadnje 0,6 l/ha uz utrošak 300 l vode/ha) ili Prestige FS 290 (100 ml/100 kg gomolja). Nakon tretiranja gomolja nije dozvoljena folijarna primjena pripravaka na osnovi imidakloprida (Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid…).

Prije nicanja krumpira za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova može se primijeniti jedan od herbicida na osnovi pendimetalina: Panida grande, Stomp 330 E, Strong ili Pendigan 330 E u dozi 4-6 l/ha ili Plateen WG 41,5 (2-2,5kg/ha).

Jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne  korove suzbijaju: Racer 25 CS, Racer 25 EC, Rubin*, Master EC 25, Roko, Ares 25 EC*(flukloridon, *dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 01.01.2015.) u dozi 2 l/ha; Linurex 50 WP (1,5-2,5 kg/ha), Linurex 50 SC (1,2 l/ha) ili Afalon disperzija (1,35 l/ha) (linuron, ne koristiti u mladom krumpiru); Filon 80 EC(4-5 l/ha, prosulfokarb),  te Sencor WP 70*, Sencor WG 70, Tor 70 WP*, Tor 70 WG*,  Metriphar WG, Joker WG*, Scorpio 70 WG, Senior WP, Senat WG*, Metro WP*, Demet 70 WG* ili Mistral 70 WG (metribuzin, *dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 01.01.2015.). Navedena sredstva na osnovi metribuzina mogu se primijeniti prije nicanja krumpira u dozi 0,75-1,5 kg/ha ili nakon nicanja krumpira u smanjenoj dozi 0,5-0,75 kg/ha. Primjena nakon nicanja krumpira nije dozvoljena za sortu Jaerla i druge izrazito rane sorte krumpira. Karenca je 42 dana.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu krumpira od štetnika i korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis