Obavijest vinogradarima 25.03.2014.

Ranije sorte vinove loze, kao što su chardonnay, pinot, muškat žuti i dr. nalaze se u fazi vunastog pupa– na vrhu pupa dobro je vidljiva bijela vunica.

Ovo je trenutak kada treba započeti borbu protiv crne pjegavosti vinove loze ( Phomopsis viticola). Tretiranje kasnijih sorata, koje se još ne nalaze u fazi vunastog pupa ne treba provesti.

Crna pjegavost je bolest koja ne pričinjava direktno vidljive drastične štete, pa je vinogradari često zanemaruju. Ipak, ona sustavno iscrpljuje čokote, prinosi su manji, a čokoti u sve lošijoj kondiciji. Zato je ne treba zanemarivati, nego u fazi vunastog  pupa krenuti sa zaštitom ciljano protiv crne pjegavosti. Apeliramo na vinogradare da obiđu vinograde, te procijene u kojoj se fazi nalazi većina sorata u vinogradu, te da zaštitu provedu sukladno tome.

U tim prvim zaštitama preporučuju se koristiti pripravci na bazi bakra, kao što su:

Modra galica, Plavi kamen, Nordox 75 WG, Bakreno vapno, Kupropin WP, Neoram WG, Rame Caffaro WP, Champion, Blauvit, Cuproline, Champion tekući, Kocide DF, Bordoška suspenzija, Bordoška juha Caffaro WP, Cuprablau Z, Cuprablau Z Ultra.

Da bi došlo do ostvarivanja infekcije uzročnikom crne pjegavosti vinove loze potrebna je kiša, zato je važno pratiti vremensku prognozu, te zaštitu provesti dan ili dva prije najavljene kiše.

Za suzbijanje prezimljujućih oblika štetnika ( štitaste uši, crveni pauk) mogu se koristiti gotovi tvornički pripravci koji sadrže bakar i mineralno ulje: Crveno ulje ili Modro ulje EC ili možete kombinirati jedan od bakrenih pripravaka u kombinaciji sa Bijelim uljem ili Svijetlim mineralnim uljem.

U ovoj fazi koristiti najviše dozvoljene koncentracije ( prema uputi dobivenoj uz sredstvo) navedenih pripravaka.

U fazi vunastog pupa preporučamo koristiti jedan od pripravaka na bazi sumpora ( Kumulus, Chromosul, Kalinosul, Kossan, Tekući sumpor 85 SC i dr.) u koncentraciji 1-2% radi dobrog djelovanja na grinje šiškarice.

Napominjemo da sumpor ne preporučujemo dodavati pripravcima koji sadrže mineralno ulje ( Bijelo ulje, Svijetlo mineralno ulje, Scrveno ulje, Modro ulje).

Proizvođači u integriranoj proizvodnji dužni su se pridržavati odabira pripravaka za zaštitu bilja prema Tehnološkim smjernicama za integriranu poljoprivrednu proizvodnju.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis