Obavijest proizvođačima korjenastog povrća! 25.03.2014.

Kod intenzivnog uzgoja korijenskog povrća na većim površinama uz produženu vegetaciju, moguće je koristiti zemljišne insekticide i herbicide.

Od insekticida:

za suzbijanje  žitnjaka i mrkvine muhe u mrkvi ( osim u mladoj) i žičnjaka u pastrnjaku ( ne u mladom) dozvolu  imaju:

 Dursban G-7,5* , Finish G-7,5 *

      *Krajnji rok za primjenu 01.07.2014.

Za suzbijanje žičnjaka, grčica hrušta u mrkvi,peršinu, pastrnjaku i to samo u redove dozvolu ima Force 1,5 G.

Suzbijanje korova moguće je provesti herbicidima:

Linuron:

 Afalon disperzija, Linurex 50 SC ( mrkva, peršin,celer i pastrnjak ) za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon sadnje prije nicanja ili nakon nicanja

Metribuzin: mrkva i pastrnjak ( prednost dati višekratnoj primjeni u manjim dozama)

jednogodišnjih širokolisnih korova, Mistral 70 WG

S-metolaklor:mrkva prije nicanja, celer prije presađivanja

Jednogodišnji travni korovi Dual gold 960 EC**

**Krajnji rok za uporabu 01.01.2015.

Pendimetalin: mrkva prije nicanja

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi: Stomp 330 EC

Mrkva i pastrnjak iz sjemena prije nicanja

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi Pendigan 330 EC

Prosulfokarb: mrkva i celer korijenaš nakon nicanja najkasnije do 4 listića

Jednogodišnji travni i širokolisni: Filon 80 EC.

Fluroksipir.: mrkva u stadiju 1-3 lista i peršin visina 20 cm

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.

Propakizafop:mrkva,pastrnjak i peršin nakon nicanja korova

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: Agil 100 EC.

Cikloksidim: mrkva i celer nakon nicanja korova

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi:Focus ultra. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonm o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
 E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis