Obavijest povrtlarima! 20.03.2014.

Toplo i suho vrijeme omogućuje pripremu tla i sadnju krumpira. Potrebito je obratiti pozornost na zemljišne štetnike: rovac, žičnjaci, sovice, grčice hrušta.

Za suzbijanje možemo koristiti jedan od pripravaka: Dursban E-48, Finish E-48, Pyrinex 48EC ili Callifos 48EC.

Pripravke je potrebito unijeti u tlo 5-10 cm.

 Karenca pripravaka je 91 dan.

Zaštitu od uskolisnih korova preporučujemo izvršiti nakon sadnje a prije nicanja jednim od pripravaka: Stomp 330E, Dost 330E, Strong, Plateen WG 41,5.

Za suzbijanje širokolisnih korova i nekih travnih prije nicanja krumpira mogu se koristiti: Racer 25EC, Master 25EC, Rubin, Sencor WG70, Tor WG 70, Senior, Skorpio 70WG.

Nakon nicanja krumpira mogu se koristiti više puta u smanjenoj dozi pripravci: Sencor WG70, Tor WG70, Senior, Scorpio 70WG.

Vrijeme je i sadnje luka. Za  suzbijanje zemljišnih štetnika možemo koristiti pripravke Dursban G-7,5, Finish G-7,5 uz plitku inkorporaciju.

 Mladi luk ne koristiti za jelo ako smo koristili zemljišne insekticide.

Za suzbijanje uskolisnih korova nakon sadnje a prije nicanja preporučujemo jedan od pripravaka: Stomp 330E, Dost 330E, Strong, Panida grande.

Za suzbijanje širokolisnih korova nakon nicanja luka mogu se koristiti: Goal, Verton, Galigan 240EC.

Sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP.

Ambalažu zbrinuti na propisani način i ispuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Sve je to propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. 

Mara Maglić dipl. ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis