Obavijest proizvođačima ozimih žitarica 17.03.2014.

Zbog tople zime s malom količine snijega i toplog proljeća usjevi ozimih žitarica brzo rastu i u fazi su busanja. Period bez kiše zadnjih 15-tak dana omogućava ulazak strojeva u polje i mogućnost suzbijanja korova. U usjevima prevladavaju širokolisni korovi (mrtva kopriva, mišjakinja, poljska potočnica,kamilica..), dok su uskolisni manje zastupljeni. Žitarice su najosjetljivije na korove do kraja busanja. Ovisno o sastavu korovne flore treba odabrati herbicid za suzbijanje i provesti zaštitu usjeva.

Širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu do početka vlatanja suzbijaju herbicidi: Dikopur, Dikopin,  DMA 6, Deherban extra, Dicopur E, Esteron extra 600 EC; Deherban M (strne žitarice);*Deherban fluid,*Astic, *Optica (pšenica, ječam, zob, raž), * Duplosan –KV, Duplosan DP, *Basagran DP-P (ozime žitarice).

* – dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 01.01.2015.

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u ozimoj pšenici, ječmu, zobi, raži i pšenoraži suzbijaju herbicidi: Starane 250 EC, Comet 250 EC, Pluss EC, Tomigan 250, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline.

Herbicide *Grandus (pšenica), Granstar 75 DF (pšenoraž, raž), Nuance (pšenica, ječam, zob, raž) preporučuje se kombinirati sa pripravkom Starane 250 EC u dozi od 0,3 do 0,5 l/ha

Radi proširenja spektra djelovanja na Galium aparine, Veronicu sp. i druge korove. Primijeniti uz dodatak okvašivača.

* – dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 01.01.2015.

Herbicidi Hussar OD (pšenica, ječam, raž, pšenoraž; BBCH 13-37), Sekator OD, *Sekator WG (pšenica, ječam; BBCH 13-32) suzbijaju širokolisne i uskolisne korove, te neke višegodišnje.

* – dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 01.01.2015.

Širokolisne korove u ozimoj pšenici suzbijaju *Ally 60 PX WG (BBCH 13-32) i Accurate 200 WG (ječam, BBCH 12-39)

* – dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 01.05.2015.

Širokolisne i neke višegodišnje širokolisne korove u ozimoj pšenici i ječmu suzbijaju Mustang SE i Lancelot 450 WG.

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis