Obavijest voćarima! 14.03.2014.

U fenofazi kretanja vegetacije u nasadima jabuka  treba izvršiti zaštitu protiv bolesti fuzikladija odnosno krastavosti jabuka.

Mogu se primijeniti fungicidi na bazi bakra- Champion , Bordoška juha,  Kocide DF, Nordox 75 WG ,Nordox super, Cuprablau Z, Cuprabalu Z ultra i dr. u  koncentracijama koje propisuje proizvođač. 

Također je potrebno pregledati nasade na prezimljujuće stadije štetnika   lisnih uši štitastih uši, crvenog pauka te po potrebi dodati mineralna ulja ili gotove tvorničke pripravke – Modro ulje, Crveno ulje,Plavo ulje.

Nekim sredstvima za zaštitu bilja je istekla dozvola ali se još uvijek mogu prodavati do 1.1.2015.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije , dozvoljenu fenofazu i vrijeme primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 
 
 
Pripremi za ispis