Preporuka za zaštitu ozimog ječma! 13.03.2014.

Dugotrajno vlaženje i porast temperatura posljednjih dana  na većini parcela zasijanih ozimim ječmom pogodovalo je pojavi i razvoju bolesti lista: mrežaste ii (Pyrenophora teres) i sive pjegavosti (Rynchosporium secalis).  Ukoliko se nastave tijekom sljedećih mjeseci povoljni vremenski uvjeti (toplo i vlažno vrijeme) možemo očekivati daljnje jačanje i širenje bolesti na zdravi list.

Preporučamo poljoprivrednicima da pregledaju usjev i ukoliko imaju neku od navedenih bolesti primjene sljedeće fungicide:

Duett Ultra, Opus Team, Amistar, Amistar Extra, Duett, Respect 250 SC, Impact, Takt SC, Falcon 460 EC, Prosaro 250 EC, Opera SE, Caramba SL i dr. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr     

Pripremi za ispis