Obavijest proizvođačima ozimog ječma! 12.03.2014.

Nadprosječno topla zima pogodovala je vrlo ranoj pojavi bolesti na ječmu pa smo već u siječnju nalazili usjeve zaražene mrežastom pjegavosti (Pyrenophora terres) i sivom pjegavosti (Rynchosporium secalis). Velika količina oborina tijekom veljače i dugutrajno zadržavanje vlage na parcelama omogućili su snažan razvoj bolesti te je na večini parcela zaraza toliko jaka da je u fazi vlatanja ječma potrebno izvršiti zaštitu.

U Hrvatskoj se za suzbijanje mrežaste i sive pjegavosti mogu koristiti fungicidi: Amistar, Amistar Opti, Amistar Extra, Caramba, Controlan, Duett Ultra, Falcon 460 EC, Foliar 250, Folicur EW 250, Mirage 45 EC, Opera, Opus Team, Prosaro 250 EC, Respect 250 EC, Sphere 535 SC, Tilt 250 EC, Archer Max.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis