Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 11.03.2014.
Zbroj prosječnih temperatura od početka ove godine dostigao je na južnim položajima u gornjem dijelu Međimurja 350°C, pa ovih dana započinje otvaranje vršnih zimskih pupova dominantnih sorata u plantažnim nasadima jabuka. Po navedenoj sumi temperatura moguć je početak dozrijevanja prvih plodišta uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću. No, u narednim danima očekujemo stabilno i suho vremensko razdoblje, s najvišim dnevnim temperaturama zraka oko 15°C, ali uz moguće pojave jutarnjeg mraza! Bakterijski palež (Erwinia amilovora) je proširen na većini lokaliteta središnjeg i donjeg dijela Međimurja (isti nije uočen jedino na nekim područjima u zapadnom dijelu županije, npr. Štrigova, Gornji Mihaljevec, Sv.Juraj na Bregu), preporučujemo nakon zimske rezidbe obavezno tretiranje nekim od bakarnih pripravaka, a isto vrijedi za sve nasade krušaka zbog prezimljenja uzročnika krastavosti (Venturia pyrina) na rodnom volumenu krošnje.

Vlasnici plantažnih nasada jabuka i krušaka mogu za prvu zaštitu koristiti neki od bakarnih pripravaka (vidi Tablicu 1.). Nasade također pregledati na prezimljujuće populacije štitastih (Quadraspidiotus) i lisnih uši (Apidae), zimska jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus), te po potrebi dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja (npr. Bijelo Ulje EC ili Mineralno svjetlo ulje EC) u propisanoj (pojačanoj) količini ili koristiti gotovu tvorničku mješavinu bakra i mineralnog ulja (vidi Tablicu 1.). Na lokalitetima gornjeg Međimurja tek buduće toplo razdoblje pogodovat će pojavi prvih odraslih oblika jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum), pa tek u stadiju "mišjih uši" (na sorti idared) očekujemo njihovu regenerativnu ishranu, kopulaciju i odlaganje jaja u cvjetne pupove, a naročito u nasadima i manjim voćnjacima u blizini šume. Voćari koji su ranijih godina zabilježili štete od jabučnog cvjetojeda preporučujemo redovite preglede rodnih grančica na rubnim redovima nasada u doba dana kad temperatura bude veća od 15°C. Na lokalitetima u središnjem i donjem Međimurju suzbijanje jabučnog cvjetojeda u narednim zaštitama nasada jabuka neće biti potrebno.

Tablica 1. Bakarni pripravci dopušteni za primjenu u voćarstvu (prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća", koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede, a kojih su se dužni pridržavati voćari koji traže potpore iz mjera ruralnog razvoja za integriranu poljoprivrednu proizvodnju).

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

bakarni sulfat

Modra galica, Plavi kamen

0,5-1,5 %

bakarni oksid

Nordox 75 WG

0,1-0,2 %

bakarni oksiklorid

Bakreno vapno, Gypso, Kupropin WP, Neoram WG, Cupro Caffaro, Rame Caffaro WP

0,3-1,5 %

bakarni hidroksid

Champion WP i WG, Blauvit, Cuproline, Champion tekući, Kocide DF

0,3-1 %

bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks

Bordoška suspenzija, Bordoška juha, Bordoška juha Caffaro WP

0,5-1,5 %

bakar-hidroksid-Ca-klorid kompleks

Cuprablau-Z, Cuprablau-Z Ultra

0,5 %

kombinacija bakra i mineralnog ulja

Crveno Ulje, Modro Ulje

1-3 %

*pri izračunu količine potrebnog sredstva za zaštitu bilja pročitati uputu za odabrani pripravak i prilagoditi starosti, razmacima sadnje, uzgojnom obliku i razvojnom stadiju voćne vrste i sorte! Na dozu ili količinu mineralnih ulja utječe i razvojni stadij voćaka.

 

Tablica 2. Sredstva za kasno zimsko i (ili) rano proljetno suzbijanje štitastih uši i crvenog voćnog pauka na jabučastom voću:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

mineralno ulje

Bijelo Ulje, Mineralno svjetlo ulje EC

3-4 %

kombinacija bakra i mineralnog ulja

Crveno Ulje, Modro Ulje

1-3 %

 

U prvim mjerama zaštite jabučastog voća utrošiti veću količinu škropiva, poglavito ako se koriste povišene doze mineralnih ulja. Povišene koncentracije mineralnog ulja ne koristiti pred najavu jačeg mraza.

U stadiju mišjih uši jabuke bit će potrebno preventivno postavljanje mamaca za smanjenje populacije potkornjaka (npr. voćni sipac – Xyleborus) u obliku crvenih ljepljivih ploča i otopine etilnog alkohola, naročito u nasadima jabuke koji su bili u proteklim sezonama oštećeni tučom ili nedostatkom vode.

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. inž. agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis