Obavijest proizvođačima uljane repice 11.03.2014.

Obilaskom polja uljane repice tijekom toplih, sunčanih dana u veljači i početkom ožujka zabilježena pojava proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus pallydactylus) u kritičnom broju te su vidljivi ubodi u stabljici uljane repice i odložena jaja. Pojava prvih proljetnih pipa ove je godine zabilježena već sredinom siječnja kad su dnevne temperature dosezale 15°C.

S obzirom da zbog obilne kiše tijekom veljače i prevlažnog tla poljoprivrednici nisu mogli ranije obaviti suzbijanje proljetnih repičinih pipa dio se proizvođača za to odlučio sada.

Za suzbijanje repičinih pipa (velike i male) u Hrvatskoj su dozvoljeni pripravci Karate Zeon, Proteus 110 OD i Biscaya dok su pripravci Sumialfa 5 FL, Nurelle D i Chromorel D registrirani za suzbijanje velike repičine pipe.

Iako do sada nije zabilježena zabilježena pojava repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), njegovu veću pojavu očekujemo krajem ovog i početkom narednog tjedna kada bi dnevna temperatura mogla dosezati i 19°C. Tada će jednim tretmanom biti moguće suzbiti sva tri navedena štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis