Obavijest voćarima i vlasnicima marelica na okućnicama 04.03.2014.

Obilaskom terena utvrđen je početak cvatnje na nekim sortama marelice. Upravo je to faza kada je ova voćna  vrsta (kao i neke druge vrste koštićavog voća), najosjetljivija na moguću zarazu bolešću; palež cvijeta i mladica (Monilinia laxa). Razvoju bolesti pogoduje vlažno vrijeme te temperature iznad 10°C.

Zaštita protiv ove bolesti mora se provoditi na početku, u cvatnji i na kraju cvatnje, osobito ako je vlažno vrijeme.

Za suzbijanje ove bolesti na marelicama se mogu koristiti pripravci navedeni u tablici:

Aktivna tvar Naziv preparata Dozvola po kulturama/ bolest Koncentracija/doza
Difenkonazol DIFCOR palež cvjeta i mladica 0,2 % dozvoljena primjena     3x
Fenbukonazol INDAR 5 EW sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća 0,07 % dozvoljena primjena   2x
Ciprodinil CHORUS 50 WG palež cvjeta i mladica 0,05% dozvoljena primjena 2x
Ciprodinil
Fludioksonil 
SWITCH 62,5 WG paleži cvijeta i truleži ploda 0,06 % dozvoljena primjena 2x

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano: Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN 14/14

Jadranka Berić dipl. ing. agr.
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis