Obavijest voćarima 04.03.2014.

U drugoj polovici tjedna očekujemo stabiliziranje vremenskih prilika bez padalina, koje će omogućiti obavljanje zaostalih radova u voćnjaku, a posebno provođenje mjera preventivne zaštite.

Stoga u voćnjacima nakon rezidbe preporučujemo obavljanje zaštite odgljivičnih bolesti, poglavito krastavosti jabuke i kruške (Venturia inequalis), uporabom  bakrenih pripravakaBordoška juha 20, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Cuprocaffaro 50 WP, Gypso WP, Nordox 75 WG, Nordox super 75 WG, Champion WP, Cuprablau Z WP, Cuprablau Z ultra, Neoram WG ili Kocide DF.

Za zaštitu koja uključuje i suzbijanje prezimljujućih stadija štetnika, prednost dajemo kombinacijama bakra s mineralnim uljima-Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje ili gotove kombinacije-Crveno ulje, Modro ulje, Plavo ulje.

Podatci o sredstvima registriranim u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) koji je dostupan na web adresi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12,Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN 14/14.)

 

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis