Obavijest proizvođačima ozimih žitarica 03.03.2014.

Protekle je jeseni tijekom mjeseca listopada u središnjem dijelu Županije palo samo 25,7 mm kiše, a temperature zraka su od 20.-29. listopada 2013. tijekom dana dosezale najviše vrijednosti u rasponu 22,2° do 24,0°C! Stoga su usjevi ozimih žitarica posijani u ranijim i/ili optimalnim rokovima vrlo brzo klijali i nicali, pa je većina takvih usjeva u dobroj kondiciji dočekala zimske uvjete kakvi su zabilježeni početkom prve dekade prosinca 2013. godine, kada su najniže temperature zraka bile od -2,0 do -6,1°C. Tijekom mjeseca siječnja, naročito u prve dvije dekade, zabilježeno je iznadprosječno toplo meteorološko razdoblje, a tijekom proteklog mjeseca veljače u Međimurju je zabilježeno od 105,6 mm (Novakovec) do 185,4 mm oborina (Donji Pustakovec)! Uz jutarnje temperature oko 5°, a dnevne vrijednosti oko 10°C još krajem veljače je zabilježeno busanje ili početak vlatanja usjeva ozime pšenice!

Kao i proteklih sezona u ovom kalendarskom razdoblju kondicija ozimih usjeva je vrlo različita, ovisna o roku sjetve, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Veće količine oborina u proteklom su razdoblju za onemogućile mjere suzbijanja zimskih korova krajem zime. Ako i kada stanje vlažnosti zemljišta omogućuje valja planirati prve ovogodišnje prihrane usjeva manjim količinama pojedinačnih dušičnih gnojiva, npr. KAN u količini 100-150 kg/ha, što svakako preporučujemo obaviti u usjevima slabije kondicije i koji pokazuju znakove lokalnog žućenja. Tijekom zimskih se mjeseci bez obzira na meteorološke uvjete dobro razvijaju neželjene biljke ili korovi u usjevima pšenice.

Dominantni zimski korovi u žitaricama su mrtva kopriva (Lamium), mišjakinja ili črevec (Stellaria), poljska ljubičica (Viola), divlji mak (Papaver), različak (Centaurea) i trava slakoperka ili pahovka (Apera). Njihovo suzbijanje ne preporučujemo još provoditi na poljima gdje su usjevi loše kondicije, odnosno dok se ozima pšenica nakon prve prihrane ne oporavi i bude u stadiju završetka busanja ili početkom vlatanja! Krajem busanja su još uvijek optimalni rokovi suzbijanja dominantne korovne trave u ozimoj pšenici – pahovke ili slakoperke (Apera spica venti) i drugih zimskih korova koji rastu iz sjemena.

Tablica 1. Neki herbicidi za suzbijanje korova u žitaricama:

Štetni organizmi i način primjene:
Aktivna tvar
Naziv SZB
Kulture u kojima se rabe
Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi. Primjena nakon sjetve, a prije ili nakon nicanja usjeva.
prosulfokarb
Filon 80 EC
Ozima pšenica
izoproturon & diflufenikan
Cougar, Legatio Plus, Tornado
Ozima pšenica, ozimi ječam – bez leguminoza kao podusjeva
Jednogodišnji širokolisni korovi – djelomično neki jednogodišnji uskolisni korovi. Primjena nakon sjetve, a prije ili nakon nicanja usjeva.
izoproturon & beflubutamid
Herbaflex
Ozimi i jari ječam, ozima i jara pšenica
triasulfuron
Logran 20 WG
Ozima pšenica i ozimi ječam
triasulfuron & klortoluron
Dicuran Forte, Tena
Ozima pšenica i ozimi ječam
dikamba & tritosulfuron
Arrat
Ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam
pendimetalin
Stomp, Ston, Strong, Pendigan, Dost
Ozima i jara pšenica
amidosulfuron
Grodyl
Ozima i jara pšenica, ječam
dikamba & triasulfuron
Lintur
Ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam
2,4-D & metosulam
Sansac
Ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam
bentazon
Sax 600, Bentagran 600, Bazano, Basagran 600
pšenica
mekoprop-D & bromoksinil oktanoat & joksinil oktanoat
Axal Super
Ozimi ječam, ozima pšenica
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi – djelomično neki jednogodišnji uskolisni korovi. Primjena nakon nicanja korova i  usjeva.
fluroksipir
Comet 250, Patrol, Voro, Tandus, Pluss, Starane 250, Starline EC, Tomigan 250 EC
Ozime i jare žitarice
mekoprop-P & 2,4-D
Deherban Combi DM
Pšenica, ječam
mekoprop-P
Deherban fluid, Duplosan KV, Optica
Pšenica, ječam
diklorprop-P & bentazon
Basagran DP-P
Ozime i jare žitarice (osim jare raži i tvrdih sorata pšenice)
diklorprop-P
Duplosan DP
Ozima i jara pšenica i ječam
2,4-D
Dicopur E, Dikocid, Dikopin, Dma Extra 600 EC, Deherban A, Diconit
Strne žitarice – bez podusjeva osim zobi i tritikala
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi – djelomično neki jednogodišnji uskolisni korovi. Primjena nakon nicanja korova i  usjeva.
diklorprop-P & MCPA & mekoprop-P
Optica Trio
Ječam
mekoprop-P & bifenoks
Excel D
Ozima pšenica i ječam
2,4-D & florasulam
Mustang
Ozima i jara pšenica, ječam
klopiralid
Boss, Korgal 300 SL, Lira, Loro 300, Lontrax, Lontrel 300, Loret, Lotus 300 SL, Cliophar 300 SL
Ozima i jara pšenica, ječam
metsulfuron-metil
Ally 60 PX
Ozima pšenica, jari ječam
fluroksipir & klopiralid
Vega
Ozima pšenica, ozimi i jari ječam, jara zob
amidosulfuron & jodsulfuron
Secator OD, Secator WG
Ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam
jodsulfuron
Hussar, Hussar OD
Ozima i jara pšenica (meke i tvrde sorte), ozimi i jari ječam
MCPA
Deherban M
Ozima pšenica (meke sorte), ozimi ječam bez podusjeva
bentazon & MCPA
Basagran TOP
Pšenica i ječam
Uskolisni korovi
izoproturon
Protugan 50 SC
Ozima pšenica (meke sorte), ozimi ječam, ozima raž
tribenuron
Grandus, Granstar 75 DF
Ozima i jara pšenica
pinoksaden
Axial 50 EC
Ozima pšenica i ozimi ječam
fenoksaprop-P-etil
Puma Extra, Puma Super
Ozima i jara pšenica, ozima i jara raž

Zadnjih je godina mogućejeslakoperku ili pahovku (Apera) suzbijati i tijekom kasnijih stadija razvoja pšenice,odnosno sve do razvoja trećeg koljenca, a u novije se vrijeme tada koriste herbicidi Axial u količini 0,6-0,8 lit./ha ili Hussar OD u količini 80-100 ml/ha. Istim je pripravcima potrebno dodati i neki od herbicida za suzbijanje širokolisnatih korova, npr. do kraja busanja moguće je koristiti Logran 20 WG u količini 40-50 grama/ha!Uz zimske širokolisnate korove pripravak Lancelot WG u količini 30-33 grama/ha suzbija u ranijim stadijima i poljski osjak (Convolvulus) do početka razvoj drugog koljenca žitarica. U usjevima ozime pšenice gdje je zakorovljenost zimskim travnim korovom slakoperkom ili pahovkom (Apera) manja, moguće je koristiti samo pripravak Secator OD u količini 0,1-0,15 lit./ha. Navedeni herbicid učinkovito suzbija vrlo opasan i često raširen korov ozimina mačak ili priljepaču (Galium). Primijeniti ih uz utrošak 300-400 litara škropiva/ha. Navedene su niže količine, koje se smiju koristiti do kraja busanja, odnosno početka vlatanja ozimih usjeva. Primijeniti ih na poljima žitarica u dobroj kondiciji, bez znakova žućenja. Proizvođače pšenice još jednom upozoravamo da pregledaju stanje usjeva krajem zime, te je potrebno prije kasno-zimskog suzbijanja korova poželjno obaviti prve prihrane u usjevima slabije kondicije, a prema dominantnim korovima na poljima odrediti dovoljno učinkovit izbor herbicida za njihovo usmjereno suzbijanje (prema izboru iz Tablice 1.). Voditi računa o selektivnosti herbicida u ozimim žitaricama, odnosno u uputama provjeriti u kojem je razvojnom stadiju optimalna primjena pojedinog pripravka!

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis