Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka 28.02.2014.

Posljednjih godina pojedini tržni proizvođači, koji su ovladali tehnologijom uzgoja luka izravnom sjetvom iz sjemena, krajem kolovoza i/ili početkom rujna siju i zimski luk. Veći broj gospodarstva sadi za vlastite potrebe i zimski luk srebrenac uzgojem iz lučice.

Budući da usjev ostaje u polju tijekom razdoblja s niskim prosječnim i minimalnim temperaturama uz visoku relativnu vlažnost zraka, pojavljuju se dvije bolesti prilagođene navedenim ekološkim uvjetima (prohladno, a dovoljno vlažno), te u proljeće predstavljaju izvor zaraze za polja luka dugog dana: plamenjača i trulež vrata luka (Peronospora destructor, Botrytis alii). Protekle su godine nakon nadprosječno vruće prve dekade mjeseca kolovoza u naknadnom razdoblju tijekom mjeseca rujna zabilježeni optimalni uvjeti za početni razvoj zimskog luka (na većini lokalitetu u Međimurju je palo od 65,8 mm do 92,6 mm kiše). Gotovo idealne uvjete za primaran ili početni razvoj bolesti zimskog luka smo zabilježili u listopadu i studenom 2013. – tada je na mjernom lokalitetu Nedelišće kraj Čakovca ukupno palo 227,8 mm kiše! Primjerice, na lokalitetu Donji Pustakovec (općina Donji Kraljevec) tijekom mjeseca studenog 2013. senzori vlaženja lišća su bili aktivni čak 13.010 minuta, a tijekom veljače 2014. godine na istom je lokalitetu izmjereno čak 185,4 mm kiše, a senzori vlaženja lišća su bili aktivni 11.100 minuta! Prema mnogim iskustvima prohladna razdoblja s vrijednostima temperature zraka 6° do 10°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenu vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka (Peronospora destructor)! Tijekom mjeseca veljače 2014. zabilježen je trend iznadprosječno vlažnog zimskog razdoblja, pa je na većini lokaliteta palo od 120 do 160 mm oborina (snijega, ledene kiše i kiše). Jutra krajem mjeseca veljače 2014. su bila prohladna, s temperaturama u rasponu od -1°C, ali su pojedinih dana jutarnje temperature u rasponu od +3° do +5°C. Meteorolozi narednog vikenda, odnosno s prvim danima mjeseca ožujka najavljuju kišu što bi uz temperature u rasponu od +6° do +10°C pogodovalo razvoju spomenutih bolesti.

Stoga tržnim proizvođačima zimskog luka preporučujemo pregledati zdravstveno stanje usjeva, a ako stanje vlažnosti zemljišta dopušta preporučujemo prije najavljenih narednih oborina obaviti mjere zaštite.

Dopuštenje za suzbijanje plamenjače luka u Republici Hrvatskoj imaju bakreni-sulfat (Modra galica, Bordoška juha), bakreni-hidroksid (Champ tekući, Champion, Kocide), propineb (Antracol 70 WP), bakreni-oksiklorid & propineb (Bakreni antrakol), mankozeb & benalaksil (Fantic-M), bakreni oksiklorid & benalaksil (Galben-C, Baldo-C) i Al-fosetil (Aliete Flash). Temeljem "Naputka o proširenju primjene sredstva za zaštitu bilja na male kulture i/ili male namjene" od 2011. sezone u luku su za suzbijanje ove bolesti dopušteni su još neki pripravci navedeni u Tablici 1.

Tablica 1. Dozvole nekim sredstvima za zaštitu bilja u luku 2014. godine:

Fungicidi
Acrobat MZ WG
(samo luk iz lučice)
plamenjača
2,5 kg/ha (3x)
(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)
K=14 dana
Ortiva SC
plamenjača
1 lit./ha (4x)
K=14 dana
Score 250 EC
pjegavost i hrđa
0,5 lit./ha (4x)
K=14 dana
Switch WG
siva plijesan
1 kg/ha (2x)
K=14 dana
Shirlan SC
plamenjača
0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)
K=7 dana
Ridomil Gold MZ Pepite
plamenjača
2,5-3,0 kg/ha (3x)
K=21 dan
Daconil 720 SC (prodaja/primjena zaliha do 1.7. 2014.)
luk iz lučice – siva plijesan
1,4 lit./ha
K=14 dana
Fantic-M WG
plamenjača
2-2,5 kg/ha
K=28 dana
Dithane DG Neotec
luk kozjak – plamenjača
 
 
Signum DF
siva plijesan
1,5 kg/ha
K=21 dan
Ortiva Top
Alternaria, Puccinia
1,0 lit./ha (1x)
 
Galben C
plamenjača
5 kg/ha (2x)
 

U kritičnim je godinama peronosporu luka potrebno suzbijati više puta s razmakom 7-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Silwett u količini 0,15 lit./ha)! Puno je veća opasnost od razvoja plamenjače u usjevima zimskog luka uzgajanog iz lučice, ali i zimskog luka iz sjemena koji je na površinama blizu luka iz lučice!

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis